AMK:ssa projekti finanssialalle - tähtäimessä muun muassa Instagram-kanavan luonti

torstai 22.3.2018

Tagit: opiskelu,

Mitä saadaan, kun yhdistetään P2P, Hyvinkää, kuusi liiketalouden opiskelijaa ja Finanssiakatemia? No tietenkin mahtava yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on muokata finanssialan mainetta inhimillisempään suuntaan!

Me, eli tämä projektitiimi, opiskelemme liiketaloutta Hyvinkäällä Laureassa. Tällä hetkellä olemme kaikki P2P-puolella, eli emme istu luennoilla ja pänttää tentteihin, vaan kehitämme itsellemme raudanlujaa ammattitaitoa tekemällä oikeita projekteja oikeille yrityksille ja muille työnantajille tai yhteistyökumppaneille. P2P tulee sanoista Peer to Peer - vertaisilta vertaisille. Opetus toimii käytännössä niin että yritys tai yhdistys antaa Laurealle toimeksiannon, joka voi olla käytännössä melkein mitä tahansa. Laurea kokoaa opiskelijoista tiimin, joka alkaa kahden ohjaajan avulla toteuttaa projektia. Projekteihin voi hakea kaksi kertaa vuodessa ja jos projekteihin on paljon tulijoita, niin osallistujat arvotaan. Yleensä opiskelijat tekevä kahta projektia samaan aikaan. Projektit alkavat lukukausien alussa ja kestävät noin neljä kuukautta. Projektien aikana tiimi toteuttaa sekä annetun toimeksiannon, että opiskelee tekemisensä tueksi aihetta teoriassa.

Briiffissä meiltä kysyttiin, että miksi halusimme osallistua juuri tähän projektiin. Suurin osa meidän tiimistämme kertoi hakeneensa projektiin siksi, että on valmiiki kiinnostunut finanssialasta ja toivoo tulevaisuudessa työllistyvänsä alalle. Mikä olisikaan tätä projektia parempi keino näyttää osaamistaan ja verkostoitua jo alalla olevien ihmisten kanssa. Samalla saamme myös hyvän käsityksen siitä, millaisia eri uramahdollisuuksia meillä on, mikäli finanssialalle työllistymme.

Mielikuvaa inhimillisempään suuntaan

Finanssiala ry antoi Laurean projektitiimille toimeksiannon muuttaa ihmisten mielikuvaa alasta hieman inhimillisempään suuntaan. Samalla on tarkoitus lisätä varsinkin nuorten kiinnostusta alaa kohtaan. Toimeksianto piti sisällään monta eri osa-aluetta, mutta tärkeimmäksi nostettiin Instagramissa toteutettava ”kuvakampanja”. Sen ideana on esitellä finanssialaa jo alalla työskentelevien ihmisten avulla. Esittelemme erilaisia titteleitä (joku on joskus sanonut, että finanssiala on oikea titteleiden luvattu maa, ja asiaa hetken tutkittuamme emme voi muuta kuin yhtyä tähän mielipiteeseen) ja mitä niiden taakse kätkeytyy. Kuka esimerkiksi osaa suoralta kädeltä kertoa mitä Hadoop Infrastructure Operations Expert tekee? Emme ainakaan me, mutta toivottavasti sekin tämän projektin aikana selviää sekä meillä että kaikille muillekin.

Briiffin jälkeen tiimi kokosi yhteen ajatuksensa toimeksiannosta. Kaikki tuntuivat olevan yhtä ymmällään siitä, mistä meidän pitäisi aloittaa ja mitä kaikkea tässä kevään mittaan tulisi tehdä. Siksipä päätimme piirtää kaavion, joka auttaisi meitä hahmottamaan projektin kokonaiskuvan paremmin.

Ja sehän selvensi asioita.

Tekemistä tuntui olevan todella paljon, tekijöitä ja aikaa liian vähän. Vanhoille opiskelijoille tuttu projektipaniikki alkoi koputella olalle, mutta onneksi tiesimme, miten se saadaan selätettyä. Vanha sananlaskukin sen kertoo, että elefantti syödään pala kerrallaan.

Kun jaoimme kaikille omat päävastuualueet, hahmottelimme kevään aikataulun ja aloimme syventyä päätehtäväämme, eli Instagramsuunnitelmaan, niin viimeisetkin epäilykset kaikkosivat. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että projektista tulisi menestys. Kovaa työtä se vaatii, ankaraa aikatauluttamista ja ”muutamia” unettomia öitä, mutta tiedämme sen olevan kaiken vaivan arvoista.

Koska opiskelemme ammattikorkeakoulussa liiketaloutta, ei opiskelumme voi tietenkään koostua pelkästään toimeksiantajalle tehtävistä töistä. P2P:n ideana on, että tiimi opiskelee ensin projektiin liittyvät asiat teoriassa ja sitten hyödyntää näitä oppimiansa asioita projektin tekemisessä.

Meillä ei siis ole luentoja eikä tenttejä, vaan osoitamme teoreettisen osaamisemme seuraavalla tavalla: Valitsemme sellaisen aiheen, joka tukee projektityöskentelyä. Tästä aiheesta kirjoitetaan niin sanottu tietoperusta, johon jokainen tiimiläinen kirjoittaa oman osuutensa. Tietoperustaa kirjoitettaessa etsimme ensin aiheesta tietoa, opiskelemme aiheen ja sitten kirjoitamme aiheesta teorian omia sanoja käyttäen. Samalla linkitämme aiheen projektiimme, eli kerromme, kuinka hyödynnämme oppimiamme asioita projektin eri vaiheissa. Tämän jälkeen vaihdamme aiheita keskenämme, opiskelemme kaikki teoriat muiden kirjoittamien tekstien pohjalta ja lopuksi esitämme teoriat suullisesti ohjaajille. Näitä tilanteita kutsutaan osaamisen näytöiksi, varmastikin juuri siitä syystä, että tällöin oppilaat osoittavat ohjaajille omaksuneensa koko tietoperustan sisällön myös käytännössä. Näitä tietoperustoja ja osaamisen näyttöjä on projektista riippuen kaksi tai kolme, joista yksi esitetään englanniksi.

Osaaminen näytetään näyttötutkinnoissa

Vasemmalla oleva kuva on otettu kesken ensimmäisen osaamisen näyttömme. Janita on juuri kertomassa, kuinka aiomme hyödyntää sisältömarkkinointiosaamistamme tekemässämme Instagram-kampanjassa. Hyvin pysyi homma hanskassa ja sana hallussa, vaikka projektipäällikkö alkoikin hieman yllättäen häiritä esitystä kuvia räpsimällä.

Tiimi kokosi muutamia ideoita Instagramia varten, keskusteli toimeksiantajan kanssa tarkastaakseen, että suunta on oikea ja kokosi sitten alustavan julkaisusuunnitelman. Tämän jälkeen valikoitiin mahdollisia yhteistyökumppaneita kuvia varten. Koska tarkoituksena on esitellä finanssialaa laajasti, niin mukaan täytyi tietenkin saada mahdollisimman monta alan yritystä. Yhteystietoja koottiin ja pohdittiin, kuinka yrityksiä lähdetään lähestymään sekä miten saamme heidät innostumaan asiasta niin paljon, että he haluavat lähteä mukaan.

Instagramissa tarkoituksemme on esitellä finanssialaa muun muassa kertomalla alalla työskentelevistä ihmisistä ja heidän toimenkuvistaan sekä työnantajistaan. Tässäkin asiassa haluamme olla mahdollisimman reiluja kaikille, joten olemmekin ottaneet yhteyttä moneen eri finanssialalla toimivaan yritykseen. Todella mukavaa oli huomata, että lähes kaikki yritykset joita lähestyimme, halusivat osallistua projektiin. Henkilöt joiden kanssa asiasta keskustelimme, olivat ajatuksesta todella kiinnostuneita. Joku taisi lupautua jo ensimmäisen neljän minuutin aikana itsekin kuvattavaksi. Tämän lisäsi saimme useita ehdotuksia siitä, kuinka yhteistyö saadaan hoidettua niin, että se hyödyttää kaikkia. Haluammekin jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuvia yrityksiä ja henkilöitä, ilman teitä emme voisi onnistua.

Kahden vuoden Instagram

Kun toimeksiantona on tehdä materiaalit Instagramin päivittämistä varten kahdeksi vuodeksi eteenpäin, niin se on jo itsessään todella selkeä tavoite ja onnistumisen mittari. Tässä projektissa on myös muutamia muita osa-alueita ja niihin liittyviä tavoitteita, mutta koska Instagram oli sekä toimeksiantajan että meidän mielestämme se projektin ”ykkösjuttu” niin avaamme sitä hieman tarkemmin.

Kun lähtee kuvaamaan kahden vuoden Instagram-materiaaleja, niin se tarkoittaa vähintään 104 kuvaa. Jos haluamme julkaista enemmän kuin yhden kuvan kerrallaan (ja mehän haluamme), niin kuvien kokonaismäärä kasvaa. No, niin kauan kuin se ei kasva eksponentiaalisesti, niin meillä ei ole mitään hätää.  Ja onneksi me emme haasteita pelkää, vaan nappaamme härkää sarvista ja lähdemme sen kanssa kiertämään ympäri Uuttamaata ja yrityksiä. Härän tilalla on tässä tapauksessa tosin kamera, mutta se on lopputuloksen kannalta ajatellen varmasti parempi vaihtoehto.

Nyt kun suurin osa tavoittelemistamme yrityksistä ovat jo lupautuneet osallistuvansa, niin seuraava vaihe onkin sopia kuvausaikoja ja mennä paikan päälle juttelemaan ihmisten kanssa. Tätä vaihetta meistä moni onkin jo hetken odottanut, projekteissa se konkreettinen tekeminen on usein se kaikista mukavin vaihe. Tämä kyllä johtuu varmasti siitä, että silloin näkee heti työnsä tulokset.

Tässä vaiheessa tiimi kiittää huomiostanne ja pyytää teitä siirtymään Instagramin puolelle seuraamaan projektimme etenemistä. Käytössämme on tili @Finanssialalle. Päivitämme sinne kevään aikana tietoja projektimme etenemisestä sekä lisäämme totta kai kuvia, jotka esittelevät finanssialaa ja sen mahdollisuuksia.

 

Martha Koivukangas ja Janita Bergbom