Oppisopimuskoulutuksella finanssialan ammattitutkinto

tiistaina 13.2.2018

Yksi vaihtoehto jo alalla työskentelevän ammatillisen osaamisen kehittämiseen on Finanssialan ammattitutkinnon suorittaminen oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutukseen pääsy vaatii työpaikan. Edupoli on järjestänyt oppisopimuskoulutuksia useista alan yhtiöistä tulleille työntekijöille.

Koulutusalavastaava Heini Leino Edupolista on järjestänyt Finanssialan ammattitutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen useista eri finanssiyrityksistä tulleille työntekijöille.

FAKTA

  • Koulutettavalla voi olla kirjava opintotausta – esimerkiksi liiketalouden merkonomitutkinto tai jonkin muun alan tutkinto.
  • Oppisopimuskoulutus vaatii aina työpaikan. Työtunteja on oltava minimissään 25h/viikko, jotta oppisopimusrahoitus onnistuu.
  • 80 % koulutuksesta on työssäoppimista, 20 % teoriaopintoja.
  • Koulutusten sisältö räätälöidään usein osaamistaustan mukaan. Osaamistausta vaikuttaa myös koulutuksen lähipäivien määrään.
  • Oppisopimuskoulutuksen kustannuksista vastaavat oppisopimustoimistot.
  • Oppisopimuskoulutuksia järjestävät eri ammatillista koulutusta järjestävät oppilaitokset

Mukana oli finanssiosaamistaan syventäviä työntekijöitä useista pankeista, vakuutusyhtiöistä ja ohjelmistotaloista, joissa kehitetään finanssitalojen sisäisiä tietojärjestelmiä – kurssilla oli sen alkaessa 16 oppilasta , Leino kertoo.

Koulutuksessa oli kymmenkunta lähipäivää, jonka sisällöstä finanssialan yhteisiä opintoja oli puolet. Loput lähipäivät koostuivat kunkin kurssilaisen Edupolin kurssitarjottimelta valitsemasta omaa osaamista tukevasta sisällöstä – esimerkiksi Excel-ohjelmiston syventäviä taitoja, viestintätaitoja, budjetointia.

”Kun mukana on useista eri yhtiöistä olevia työntekijöitä, ei voi kouluttaa minkään yhtiön sisäisiä prosesseja, vaan pitäydytään yleisemmällä tasolla. Työpaikan sisäiset käytännöt opitaan sitten työssä” sanoo Leino. ”Tilanne on eri, jos kurssilla on opiskelijoita pelkästään yhdestä yhtiöstä.”

Työelämälähtöisyys kaiken ytimessä

Oppisopimuskoulutuksen ideana on, että koulutuksen järjestäjä käy työpaikalla ohjaamassa opiskelijaa. Opiskelijan on myös päästävä tekemään myös muita, kuin omaan tavanomaiseen työtehtäväänsä liittyviä työtehtäviä, jotta oppiminen olisi laaja-alaista. Loppupuolella tutkinnon perusteita vastaava oma osaaminen näytetään niin kutsuissa näytöissä, jotka arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi. Näytöistä annetaan työpaikalla myös kirjallinen arvio.

Oppisopimuskoulutuksen kesto vaihtelee opiskelijan osaamistaustan mukaan. Kesto on yleensä noin vuodesta puoleentoista vuoteen. Edupoli järjestää oppisopimuskoulutuksia sen mukaan, miten oppisopimustoimistoista myönnetään rahoitusta koulutuksiin.

Heini Leinon mukaan Edupolin järjestämissä tutkintoon johtavissa koulutuksissa on ollut paitsi omaa aiempaa finanssiosaamistaan täydentäviä henkilöitä, myös joitakin alanvaihtajia, jotka ovat saaneet itselleen työ- tai harjoittelupaikan oppisopimuskoulutusta varten. Koulutukseen on tultu myös siten, että yrityksen HR-osasto on ottanut yhteyttä ja sitä kautta tuonut työntekijöitä oppisopimuskoulutusta saamaan.