Pankkineuvoja Anton

maanantaina 1.1.2018

Nordean pankkineuvoja Anton Ryytyn mukaan kenttätyö finanssialalla opettaa enemmän kuin pino alan kirjallisuutta.

Anton Ryytty toimii henkilökohtaisena pankkineuvojana Nordeassa. Koulutukseltaan hän on merkonomi.

Ryytyn tyypillinen työpäivä alkaa yhdeksältä ja käsittää asiakastapaamisia ja puhelimitse käytyjä keskusteluita asiakkaiden kanssa. Muu työaika koostuu taustatyöstä.

 

Pankkineuvojan toimenkuva on hyvin itsenäinen. Jokainen työpäivä on itse suunniteltavissa. Itsenäinen työ ei kuitenkaan tarkoita yksin jäämistä: "Meillä on kannustava ja jakava tunnelma, jossa autetaan kaveria. Omiin kysymyksiin saa muilta hyvin vastauksia."

Työssä pääsee tapaamaan ihmisiä hyvin erilaisista tilanteista. Raha-asioiden ollessa kyseessä ilmassa voi olla myös ajoittain stressiä, mikä on toimenkuvan varjopuoli.

Ryytty näkee hyvänä, että työpaikalta löytyy monenlaisia työtehtäviä. Jos nykyinen työ alkaa maistua puulta, talon sisältä löytyy reilusti vaihtoehtoja, ja työntekijöitä myös kannustetaan etenemään ja oppimaan uutta. Sisäistä koulutusta talossa on koko ajan tarjolla.

Pankkineuvojan työtä Ryytty suosittelee niille, jotka ovat talousasioista ja etenemisestä kiinnostuneita ja halukkaita oppimaan uutta. Kenttätyö finanssialalla opettaa moninkertaisen määrän tietoa kirjoihin verrattuna.