Alaan liittyviä opinnäytetöitä

Alalla tehdään monia projekteja ja tutkimuksia yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Koska opinnäytetöitä on paljon, on sivustolle valittu oppilaitoksissa vastuuopettajien toimesta alan kannalta ajankohtaisia ja sisällöltään kiinnostavia töitä. 

Finanssialalle.fi-sivustolla oleva uudistettu Finanssialan perusteet -paketti sekä Instagramin tili @finanssialalle (Työelämän tarinoita) ovat konkreettisia esimerkkejä käytännön projekteista, joita olemme yhteistyössä oppilaitosten kanssa tehneet.