Finanssiakatemia katsahti lähitulevaisuuteen opetuksessa ja tarpeissa

tiistai 24.11.2020

Finanssiakatemiassa luotiin katsaus alan oppilaitosten lähitulevaisuuden opetustarjontaan. Samassa yhteydessä alan yhtiöt jakoivat näkemyksiään siitä, millaista osaamista he työntekijöiltään tarvitsisivat.

OP:n Erja Vilja ja Ifin Susanna Väkiparta pitivät akatemian syksyisessä tapaamisessa vahviten esillä osaamisen monipuolisuutta ja kiinnostusta jatkuvaan kehittymiseen. Vuorovaikutustaitojen lisäksi on tärkeää, että työntekijät osaisivat hallita projekteja ja prosesseja sekä heillä olisi myös konkreettista digipuolen osaamista. ”Hyvin vähissä ovat tehtävät, joissa järjestelmä- ja IT-osaamiselle ei ole tarvetta edes jossain määrin”, Väkiparta muotoili.

”Meidän on finanssialalla tärkeää lisätä monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta. Ihmisten täytyy tuntea kuuluvansa yhteen ja kokea tekevänsä yhteisen hyvän eteen töitä. Erityisen merkityksellistä tämä on meille nyt korona-aikaan, totesi Danske Bankin Riikka Ristola.

Oppilaitokset tarjosivat pikaisen kurkistuksen oman opetustarjontansa muutoksiin ja uutuuksiin tai asioihin, jotka heitä juuri nyt mietityttävät tulevaisuuden tarjonnassa. Tarjonnasta on mahdollista kuulla tarkemmin liittymällä osaksi Finanssiakatemiaa.

Finanssiakatemia on Finanssiala ry:n perustama alan yhtiöiden ja oppilaitosten verkosto. Sen tarkoituksena on jakaa tietoa ja osaamista verkoston sisällä. Tavoitteena on lisätä työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä siten, että työelämän tarpeet huomioidaan oppilaitosten opetuksessa. Verkosto jakautuu kolmeen työryhmään, joihin on mahdollisuus päästä mukaan oppilaitoksen tai finanssiyhtiön edustajana.

Lisätiedot: Katja Repo, katja.repo@finanssiala.fi