Sisältö

Sisältö

Finanssimarkkinoiden toimijat

Suomen rahoitusmarkkinoilla toimivat instituutiot voidaan jakaa talletuspankkeihin ja muihin luotto- ja rahoituslaitoksiin. Muita luottolaitoksia ovat rahoitusyhtiöt, luottokorttiyhtiöt, kiinnitysluottopankit ja erityisluottolaitokset. Muut rahoituslaitokset puolestaan tarjoavat esimerkiksi sijoitus-, pääomarahoitus- ja vakuutuspalveluita. Talletuspankit ja muut luottolaitokset tarvitsevat toimiakseen toimiluvan, jonka myöntää Finanssivalvonta ja Euroopan keskuspankki (EKP). Selkeä rajanveto pankkien ja muiden rahoituslaitosten välillä on kaventunut: Osa pankeista on nykyään täyden palvelun finanssitaloja, jotka tarjoavat laajan valikoiman erilaisia pankki-, varainhoito- ja vakuutuspalveluja.

Vakuutusyhtiöt

Vakuutusyhtiöt jaotellaan toiminnan mukaan vahinko-, henki-, työeläke- ja jälleenvakuutusyhtiöihin. Erityyppistä vakuutustoimintaa varten on lain mukaan oltava erilliset yhtiöt, jotka kuitenkin usein toimivat yhteistyöryhminä. Lisäksi yksityiset vakuutuslaitokset hoitavat huomattavan osan lakisääteisestä turvasta. Vakuutusten tehtävänä on turvata ihmisten, yritysten ja yhteisöjen elämää ja taloudellista toimintaa vahingon sattuessa. Vakuutuksia käytetään nykyään yhä useammin tulevaisuuden suunnitteluun ja turvallisen elämän rakentamiseen. Tutustut tarkemmin vakuuttamiseen ja eri vakuutuksiin myöhemmin osiossa vakuuttaminen.

Rahoituslaitokset

Yksinkertaistettuna rahoitusmarkkinoilla toimivat rahoituslaitokset keräävät kotitalouksilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä sekä raha- ja pääomamarkkinoilta rahoitusta ja välittävät hankkimansa rahoituksen eteenpäin luottoina ja arvopaperisijoituksina. Lisäksi pankit tarjoavat maksupalveluita.