Sisältö

Sisältö

Alustatalous

Alustatalous tarkoittaa nopeasti vakiintuvaa liiketoiminnan organisointimallia, jossa yritys tarjoaa yksityishenkilöille tai yrityksille ratkaisuja, joilla tuoda esimerkiksi markkinoiden osapuolet yhteen toteuttamaan alustan asiakkaille lisäarvoa. Alustataloutta käytetään pääasiassa nopeasti skaalautuvien palvelukokonaisuuksien toteuttamisessa. Alustatalous tarkoittaa käytännössä uutta talouden alaa. Esimerkkinä alustataloudesta on maailman suurin taksiyritys Uber, joka tarjoaa auton omistajille alustan, jossa he voivat tarjota kuljetuspalveluita. Uber ei omista itse lainkaan ajoneuvoja. Toinen esimerkki on Airbnb, jossa yritys tarjoaa alustan henkilöille, jotka haluavat tarjota oman asunnon tai huoneen vuokralle. Airbnb:llä ei ole omia vuokrattavia huoneita ollenkaan.

Alustatalous saavuttaa koko ajan enemmän suosiota Suomessa ja ympäri maailmaa. Alustatalouden avulla on mahdollista saavuttaa uudenlaiset, globaalisti skaalautuvat digitaaliset tuote- ja palveluinnovaatiot yli perinteisten toimialojen. Internetin ja digitalisaation kehitys on mahdollistanut alustalouden kehittymisen ja sen nopean leviämisen ympäri maailmaa. Alustatalous on nyt ja tulevaisuudessa uuden arvonluonnin keskiössä, sillä se integroi tehokkaammin markkinapaikan eri osapuolet yhteiselle alustalle. Siitä johtuen digitaaliset alustat mahdollistavat kokonaan uudenlaisia toimintoja ja arvonluontia ja usein hämärtävät toimialojen rajoja. Tämän seurauksena alustatalous palvelee loppukäyttäjiä mahdollisimman suoraan ja voittaa nopeudellaan uutta markkinatilaa kilpaileviin rakenteisiin verrattuna.

Perinteistä liiketoimintaa harjoittavien yrityksien voi olla vaikea ennakoida alustatalouden kilpailun syntymistä. Kuitenkin useat menestyksekkäät alustayhtiöt ovat liikkuneet aggressiivisesti uusille alueille täysin varoittamatta. Esimerkkinä voidaan pitää Googlen siirtymistä hakukoneista karttoihin, sekä mobiilikäyttöjärjestelmiin. Toisena esimerkkinä voidaan pitää muun muassa Applen ja Samsungin siirtymistä älykelloihin puhelimien ohella.

Jotta eri toimijoiden alustaan kytkeytyminen olisi mahdollista, on moniin alutastalouden alustamalleihin rakennettu pelisääntöjä ja palveluita. Pelisääntöjen ja palveluiden avulla pystytään alustoilla välitettävää ja syntyvää tietoa yhdistämään, analysoimaan sekä tulkitsemaan. Näitä pelisääntöjä ja palveluita kutsutaan rajaresursseiksi (Boundary objects tai resources). Rajaresurssit voidaan jakaa yhteistoiminnallisiin, sekä teknisiin rajaresursseihin. Erilaiset sopimukset ja pelisäännöt ovat yhteistoiminnallisia resursseja. Teknisillä rajaresursseilla kuten ohjelmointirajapinnoilla eli (Application Programming Interface, API) ja ohjelmistokehitysalustoilla eli (Software Development Kit, SDK) turvataan ja varmistetaan datan ”tekninen” liikkuvuus ohjelmistomoduulien ja alustojen osajärjestelmien välillä.