Sisältö

Sisältö

Blockchain

Perinteinen pankkitoiminta sekä pääomamarkkinat ovat vuosikausia säilyneet lähes muuttumattomina. Toiminnan perustana on toiminut varojen säilytys, turvaaminen sekä niiden uudelleenjakelu. Tarve uusille toimijoille on kasvanut, sillä transaktioiden turvallinen ja kustannustehokas prosessointi ei ole ollut mahdollista suoraan myyjien ja ostajien välillä. Muuttumattomana pysynyt toiminta on altistanut toiminnan ja ansaintalogiikat erilaisille digitaalisille uhille. Tätä vastaan onkin kehitetty nyt uusi teknologia, joita kutsutaan yleisesti blockchain eli lohkoketjuteknologiaksi.

Blockchain eli lohkoketju on tietynlainen tietokanta, johon pystytään varastoimaan tietoa siten, että sitä ei voi muuttaa ilman, että kaikki tuossa tiedonketjussa mukana olevat tietävät, että tietoa on muutettu. Lohkoketjuteknologia tulee olemaan hyvin merkittävä keksintö tulevaisuudessa, sillä sen avulla voidaan toteuttaa turvallinen ja laajasti hajautettu tietokanta. Lohkoketju mahdollistaa suurien tietomäärien säilyttämisen ja varastoinnin ilman keskitettyjä palvelimia. Tieto on siis varastoitu laajasti lukuisiin tietokoneisiin ympäri internettiä. Tärkein ominaisuus lohkoketjulla on kuitenkin se, että tietoja ei voi takautuvasti muokata tai poistaa ilman, että muokattaisiin koko lohkoketjua, mikä on itsessään jo lähes mahdotonta. Tulevaisuudessa lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi sähköisten osakerekisterien rakentamisessa. Tällöinen jokaisen yksittäisen osakkeen siirtohistoria säilyisi muuttumattomana alusta loppuun.

Lohkoketjuteknologia on hajautettu suureen määrään tietokoneita, joten muokataksesi palapelin palaa, sinun tulisi muokata myös sen viereisiä paloja ja niin edelleen. Tämä tekee lohkoketjuteknologiasta turvallisen verrattuna aikaisempiin ja perinteisiin teknologioihin. Tällä hetkellä tunnetuin lohkoketjuteknologian hyödyntäjä on kryptovaluutta Bitcoin.