Sisältö

Sisältö

Digitaaliset liiketoimintamallit

Digitalisaatio on muokannut perinteisiä liiketoimintamalleja voimakkaasti. Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan ja muuttaa liiketoiminnan ekosysteemejä. Uusia liiketoimintamalleja ovat muun muassa alustatalouden ja mobiliteetin hyödyntäminen eri organisaatiossa.

Yrityksien ja organisaatioiden tulee hankkia uudenlaista osaamista pärjätäkseen kilpailussa muita toimijoita vastaan. Toimijoiden täytyy mukautua ja hakea uudenlainen rooli arvoketjuissa ja pitää mielessä, mikä tuo uutta arvoa asiakkaille sekä muille sidosryhmille.

Digitaalisuus on mahdollistanut levittäytymisen globaaleille markkinoille

Digitalisaatio on mahdollistanut globaalit liiketoiminta-alustat. Esimerkiksi verkkokauppayhtiöt Amazon, Alibaba ja Ebay ovat saavuttaneet erittäin suuret markkinaosuudet ja niiden suosio jatkaa kasvuaan. Globaalit toimijat kehittävät myös palveluitaan jatkuvasti ja investoivat kehitystyöhön suuria summia. Teknologia kehittyy nopeasti ja ihmisten uudet tavat hyödyntää teknologiaa konkretisoituvat esimerkiksi uusissa mobiilipalveluissa. 

Tulevaisuudessa menestyvät ne yritykset ja organisaatiot, jotka osaavat yhdistää asiakkaat, työntekijät, digitaaliset alustat, tehokkaat toimintatavat sekä vastata asiakkaiden tarpeisiin globaalissa liiketoiminnassa.