Sisältö

Sisältö

Mobiliteetti

Mobiliteetti tai moderni mobiliteetti tarkoittaa organisaatioissa mobiililaitteiden ja sovelluksien (mobiiliappsien) yhteensovittamista siten, että lopputulos palvelee parhaalla tavalla liiketoimintaa. Yhteensovittamisen lisäksi mobiliteetilla tarkoitetaan myös sisällön hallintaa. Sisällön hallinta voi olla esimerkiksi erilaisien dokumenttien ja tiedostojen lukemista ja muokkaamista mobiililaitteella esimerkiksi puhelimella tai tabletilla. Sisällön hallinta on ajasta ja paikasta riippumatonta ja se helpottaa ja tehostaa käyttäjän tekemää työtä. Mobiliteetin mahdollistama tiedonkäsittely on oltava tietoturvallista mobiililaitteesta riippumatta. Tietoturvallisuus onkin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista eri organisaatioiden sovelluksien kehittämisessä.

Mobiliteetin kehittäminen on jatkuvaa ja vuorovaikutteista yhteistyöhön perustuvaa toimintaa tietohallinnon ja liiketoiminnan välillä. Kehittäminen voi olla esimerkiksi modernin tietotekniikan ideointia liiketoiminnassa. Mobiliteetin kehittämisen päämääränä on aikaansaada organisaation liiketoimintojen tavoitteiden saavuttaminen erityisesti lisäämällä asiakaspalvelua ja asiakaskohtaamisia. Mobiliteetti lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä, mikä heijastuu automaattisesti parantuneeseen asiakaspalveluun. Esimerkiksi erilaiset neuvottelut voidaan hoitaa hyödyntäen mobiililaitteita, mikä mahdollistaa nopean palvelun asiakkaille. Mobiliteetti mahdollistaa myös työntekijöiden työskentelyn etänä, joko kokonaan tai osan työpäivästä. Työntekijä voi aloittaa esimerkiksi työsähköpostin lukemisen jo työmatkallaan julkisessa kulkuneuvossa, mikä tehostaa sähköpostiviestien organisoimista tärkeysjärjestykseen. Mobiililaitteilla voidaan työstää tiedostoja, jotka sijaitsevat pilvipalveluissa.

Teknologian kehittyessä jatkuvasti myös mobiililaitteilla tehtävä työ kehittyy ja monipuolistuu. Esimerkiksi virtuaalitodellisuuden (VR) käyttö lisääntyy yhä useammassa yrityksessä ja organisaatiossa. Virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan tietokonesimulaatiolla tuotettua keinotekoista ympäristöä. Älypuhelimien ja tablettien kehittyminen mahdollistaa tulevaisuudessa vaativienkin prosessien tekemisen mobiilisti.