Sisältö

Sisältö

Pilvipalvelut

Pilvipalvelut on koottu nimitys tiedontallennuspalveluille verkossa. Pilvipalveluiden tarkoitus on alentaa palveluntarjoajan palvelun tuottamisen kustannuksia ja vähentää siihen liittyvää työmäärää. Pilvipalvelun avulla voidaan myös tarjota erilaisia ohjelmiston osia ja työskentelyalustoja. 

Pilvi rakentuu palvelimien verkostosta ja pilvipalveluiden etuna voidaan pitää tietojen säilyvyyttä. Laitteen rikkoutuminen, katoaminen tai varkaus ei aiheuta tietojen katoamista, sillä tiedot ja ohjelmistot on tallennettuna palvelimiin ympäri maailmanlaajuista verkostoa, ei käyttäjän tietokoneen kiintolevylle. Pilvipalvelut koostuvat erilaisista pääluokista joita ovat SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) ja PaaS (Platform as a Service).

SaaS

SaaS tarkoittaa esimerkiksi jonkin ohjelmiston hankkimista internetin välityksellä palveluna. SaaS mallin avulla sovellusta käytetään internet-selaimen kanssa, eikä sitä asenneta erikseen. Palvelun tarjoaja huolehtii palvelun turvallisuudesta, toimivuudesta sekä sen saatavuudesta. SaaS palvelun käyttöä varten käyttäjä tarvitsee vain internetyhteyden. SaaS tyyppistä pilvipalvelua voi käyttää tuhannet käyttäjät samanaikaisesti. Esimerkiksi Google Docs on toteutettu tällä tekniikalla.

IaaS

IaaS- palvelumalli tarkoittaa internetin välityksellä tarjottavaa laskentatehoa, verkkoinfrastruktuuria ja säilytystilaa. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa palvelimien ulkoistamista. IaaS- palvelumallin päätehtävinä on tallennustilan ja laskentatehon tarjoaminen palveluiden asiakkaille. Esimerkiksi Amazon Web Services on yksi suurimmista IaaS- palveluntarjoajista.

PaaS

PaaS tarkoittaa palvelualustan ulkoistamista eli palveluntarjoaja tuottaa sovellusalustoja palvelunaan, jotka ovat käyttäjän helposti käyttöön otettavissa. Palveluntarjoajan kehitysalustat mahdollistaa alustan helpon laajentamisen, sekä kehittämisen. Microsoft Azure on yksi esimerkki PaaS-palveluita tarjoavasta alustasta.