Sisältö

Sisältö

Kertaus ja sanasto

Yritysten lainaneuvotteluissa rahoituslaitos ottaa selvää yrityksen liiketoiminnasta, taloudellisesta tilasta sekä vakuuksista. Vakuuksina voivat toimia mm. osakkeet, kiinteistöt, laskusaatavat tai koneet. Jotkin yritystoimintaa tukevat tahot, kuten Finnvera, voivat myös toimia takaajana lainassa.
 
Pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoamien rahoitusmuotojen lisäksi yritykset voivat saada rahoitusta pääomasijoittajilta, tai suoraan markkinoilta arvopapereilla.

Yleispanttaus ja erityispanttaus: Yrityksen vakuutena käytettävä pantti voi joko vastata yrityksen kaikista olemassa olevista ja tulevista vastuista (yleispanttaus), tai se voi olla vain tiettyjen vastuiden vakuutena (erityispanttaus).

Rahoituslimiitti: Rahoitusmuoto, jossa yritys voi nostaa lainaa tarvitsemissaan erissä tietyn pituisena jaksona.

Factoring: Rahoitusyhtiön myöntämä rahoitus, jossa vakuutena toimivat laskusaatavat.

Leasing: Esim. autojen ja koneiden rahoitukseen käytettävä rahoitusmuoto, jossa laite on rahoitusyhtiön omaisuutta, ja asiakas maksaa siitä vuokraa tasaerissä.

Perittävä: Kaupanrahoituksen palvelu, jossa myyjä saa varmistuksen maksulle, vaikka ostajan maksukykyä ei epäillä, ja ostaja saa varmistuksen tavaran lähettämisestä. Ostajan saa rahdin vastaanottamiseen oikeuttavat asiakirjat maksettuaan pankilleen laskun.
 
Remburssi: Kaupanrahoituksen palvelu, jota käytetään etenkin yksittäisissä suurissa toimituksissa. Maksajana toimii ostajan pankki, jolloin myyjä välttää ostajaan liittyvän luottoriskin.