Sisältö

Sisältö

Yritysten laskutus ja maksaminen

Yrityksille on tarjolla monia laskutusvaihtoehtoja ja palveluita rutiinien automatisointiin. Näitä ovat paperilasku, verkkolasku ja kuluttajan e-lasku, suoramaksu, SEPA-suoraveloitus, sekä maksupäätepalvelu.

Paperilasku

Merkittävä, joskin jatkuvasti pienenevä osa laskuista lähetään edelleen paperilla. Laskuilla on yleisesti käytössä viitenumero, jonka avulla yritys voi kohdistaa saapuvan maksun oikeaan laskuun ja päivittää reskontransa automaattisesti. Viitenumerossa on tarkiste, jonka avulla viitenumeron oikeellisuus voidaan varmistaa jo maksua lähetettäessä. Tilisiirtolomakkeen käyttö laskulla helpottaa laskun maksamista. Maksaja löytää tärkeät tiedot helposti laskulta, voi lähettää tilisiirron allekirjoitettuna pankin maksupalveluun. Laskun tiedot voidaan lukea myös suoraan viivakoodista.

Verkkolasku ja kuluttajan e-lasku

Verkkolaskujen suosio kasvaa nopeasti. Vuonna 2011 lähetettiin pankkien välityksellä lähes 25 miljoonaa verkkolaskua, noin kolme kertaa enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Verkkolaskun avulla yritys voi sekä lähettää, että vastaanottaa laskuja. Kuluttajille lähetettävää verkkolaskua kutsutaan e-laskuksi. Verkkolaskun avulla yritys tehostaa laskutusprosessiaan, vähentää manuaalityötä ja säästää postituskuluissa. Laskujen vastaanottaminen sähköisesti mahdollistaa laskunmaksutietojen siirtämisen automaattisesti taloushallinnon järjestelmiin ja poistaa mahdolliset näppäilyvirheet. Yritys voi automatisoida kirjanpitoprosessit ja laskut myös arkistoituvat sähköisesti.

SEPA-suoraveloitus

SEPA-suoraveloitus on koko SEPA-alueella käytössä oleva palvelu. SEPA-suoraveloitus voi olla järkevä laskutusvaihtoehto, jos laskuttajalla on asiakkaita Euroopassa kotimaan rajojen ulkopuolella. Jotkut pankit Suomessa tarjoavat palvelua. Laskuttaja voi ostaa palvelun myös toisesta SEPA-maasta. SEPA-suoraveloitus eroaa merkittävästi kotimaan suoraveloituksesta. Maksaja antaa valtakirjan suoraan laskuttajalle, joka muuntaa ne sähköiseen muotoon ennen pankkiin lähettämistä. Maksajalla on oikeus pyytää ja saada maksun palautus, mistä syystä tahansa 8 viikkoa maksun veloituksen jälkeen.

Maksupäätepalvelu

Yritys tarvitsee sirumaksupäätteen ja sopimuksen korttimaksujen vastaanottamiseksi. Yrityksen tulee tehdä sopimus korttien hyväksymisestä maksuvälineenä kyseisen korttiohjelman tilittäjän eli acquirerin kanssa. Tilittäjä antaa kaupalle ohjeet korttimaksujen vastaanottamiseksi.

Suoramaksu

Suoramaksu on uusi palvelu. Se on kehitetty suoraveloituksen tilalle niille henkilöasiakkaille, joilla ei ole verkkopankkia käytössään. Suoramaksussa laskuttaja lähettää laskun asiakkaalle esim. postitse ja kopion laskusta e-laskuna pankkiinsa.

Verkkokauppa

Verkossa kauppaa käyvälle yritykselle on tarjolla useita ratkaisuja maksujen vastaanottamiseksi. Valikoimat pankkien ja palveluntarjoajien välillä vaihtelevat.

Maksutavan valinta

Maksutavan valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kauppasuhteessa vallitseva luottamus, sekä toimintaympäristö ja siihen liittyvät tekijät. Ostajan tai myyjän pankkiin ja kotimaahan saattaa liittyä taloudellisia tai poliittisia riskejä. Maantieteellinen etäisyys ja kulttuurilliset erot esimerkiksi maksamisen käytännöissä ja saatavien perinnässä voivat vaikuttaa siihen, että maksun saanti halutaan turvata. Yleensä eurooppalaisissa maksuissa käytetään suoria maksutapoja yhteiskunnallisen vakauden ja lyhyiden etäisyyksien vuoksi. Maksun kohteena oleva tuote vaikuttaa myös osaltaan maksutavan valintaan, sillä riskeiltä halutaan välttyä varsinkin silloin, kun summat ovat suuria tai kyseessä on kertaluontoinen erikoistuote tai projekti.

Ulkomaankauppa

Ulkomaankaupassa maksamisessa käytetään suorien maksutapojen sijaan epäsuoria maksutapoja, joita ovat perittävät ja remburssi. Näitä kutsutaan myös kaupanrahoituspalveluiksi (trade finance). Liikesuhteen alussa ulkomaankaupankäyntiin liittyy erityisiä riskejä, joita ostaja tai myyjä voi välttää edellyttämällä varmempaa suoritusta kuin mitä normaalisti lähetetty lasku ja sen maksu tarjoavat. Epäsuorat maksutavat antavat tuojalle ja viejälle asiakirjavarmistukset rahdin lähettämisestä ja vastaanottamisesta.