Sisältö

Sisältö

Rahoitusmuodot yritykselle

Velkakirjalaina

Tavallisin laina on velkakirjalaina.  Sitä käytetään investointien, kuten toimitilojen ja yrityksen perustamisen rahoittamiseen.

Rahoituslimiitti (luotollinen tili)

Asiakas voi sopia pankin kanssa rahoituslimiitistä. Sen puitteissa asiakas voi nostaa lainaa tarvitsemissaan erissä ja haluamansa pituisena jaksona, joka usein on rajattu 12 kuukauteen. Kyseessä on ikään kuin sarja korkeintaan vuoden mittaisia lainoja. Niiden korko määräytyy ko. lainakauden mukaan. Rahoituslimiitti sitoo pankin varoja, minkä vuoksi siitä peritään limiittiprovisiota.

Rahoitusyhtiöiden tarjoama rahoitus

Varsinkin käyttöpääoman tarpeeseen saattaa rahoitusyhtiöltä löytyä sopivia tuotteita. Niille on ominaista, että rahoituskohde yleensä muodostaa myös vakuuden, jolloin muita vakuuksia voidaan "säästää" muille rahoittajille.

Rahoitusyhtiö voi myöntää rahoitusta yrityksen saatavakantaa vastaan ilman muuta vakuutta. Palveluun sisältyy rahoituksen lisäksi myös reskontran hoito ja saatavien perintä. Tunnetuin näistä rahoitusmuodoista on factoring eli laskusaatavien rahoitus.

Investointien kuten autojen, toimisto- ja työkoneiden rahoitukseen on rahoitusyhtiöissä kehitetty omia rahoitusmuotoja, joista tunnetuin on leasing. Niille on kaikille ominaista, että asiakas saa koneen tai laitteen käyttöön heti ja maksaa siitä vuokraa tasaerissä 3-5 vuoden sopimusaikana. Laite on kuitenkin rahoitusyhtiön omaisuutta ja sen vuokralle ottajalta edellytetään omarahoitusosuutta. Rahoituksen lisäksi vuokraan sisältyy usein muita palveluita, kuten laitekirjanpito tai kustannusvalvonta.

Muut rahoituslähteet

Rahoitus suoraan markkinoilta:

Pörssiyhtiöt ja muut suuret yritykset voivat hankkia rahoitusta myös suoraan markkinoilta rahoitusinstrumenttien eli osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen avulla. Niiden liikkeellelaskussa auttavat yleensä investointipankit.

Yksityiset pääomasijoittajat:

Yksityiset pääomasijoittajat voivat olla pääomasijoitukseen erikoistuneita yhtiöitä tai varakkaita yksityishenkilöitä, jotka tekevät sijoituksia julkisesti noteeraamattomiin potentiaalisiin kasvuyrityksiin. Pääomasijoittajat osallistuvat yleensä aktiivisesti yrityksen kehittämiseen ja tarjoavat yritykselle pääoman lisäksi liiketoimintaosaamista.

Vakuutusyhtiöt:

Pankkien lisäksi myös vakuutusyhtiöt tarjoavat yrityksille rahoitusta, jota kutsutaan takaisinlainaukseksi.

Julkiset tahot:

Monet julkiset tahot tukevat rahoituksilla, takauksilla ja pääomasijoituksilla yrittäjyyttä, kansainvälistymistä ja kasvuyrityksiä. Näitä ovat mm. Finnvera, Tekes, Sitra sekä alueelliset ELY-keskukset.