Sisältö

Sisältö

Rahoitusosion kertaus ja sanasto

Henkilöasiakkaille on tarjolla erilaisia luottoja eri tarkoituksiin, sekä hankintoihin että talouden tasapainottamiseen: asuntolainoja, opintolainoja, kulutusluottoja ja korttiluottoja.

Luoton myöntämisen edellytyksenä on asiakkaan luottokelpoisuus, maksukyky, sekä yleensä vakuudeksi pantteja tai takauksia.

Luoton ottanut asiakas maksaa korkoa hyvityksenä pääoman käyttöön saamisesta. Korko on siis rahan hinta.

Luoton takaisinmaksusta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Yleensä lyhennystapana käytetään tasaerää tai tasalyhennystä. Mikäli takaisinmaksussa on ongelmia, pyritään maksuohjelma järjestelemään uudelleen.

Takaus: Takauksessa henkilö sitoutuu maksamaan toisen velan, jos velallinen ei itse halua tai pysty maksamaan erääntynyttä velkaansa.

Pantti: Lainan vakuudeksi asetetaan pantti, eli omaisuutta, jonka pankki voi tarvittaessa myydä (esim. asunto-osakkeita, pankkitalletuksia ja kiinteistöjä).

Viitekorko: markkinatilanteen mukaan muuttuva korko, johon laina voidaan sitoa kiinteän koron sijaan. Viitekorkoja ovat euriborkorko ja primekorko.

Euribor: Euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko (Euro Interbank Offered Rate), joka lasketaan eri ajanjaksoille. Esim. 3 kuukauden euriborkorkoon sidotun lainan korko tarkistetaan 3 kuukauden välein.

Prime: Primekorko on pankkikohtainen viitekorko, jonka muutokset perustuvat odotettavissa olevaan markkinakorkojen kehitykseen ja inflaatio-odotuksiin.

Marginaali: Viitekorkoon lisätään asiakas- ja lainakohtainen marginaali, josta muodostuu pankin voitto.

Tasaerälyhennys: Kaikki lainan maksuerät ovat saman suuruisia siten, että lainan edetessä korkojen osuus maksuerästä pienenee. Lyhennys voi olla annuiteettimuotoinen, jolloin koron muutokset vaikuttavat maksuerän suuruuteen, tai kiinteä, jolloin koron muutokset vaikuttavat laina-aikaan.

Tasalyhennys: Lainapääomaa lyhennetään joka erässä saman verran. Alussa maksuerä on korkojen vuoksi suurempi, mutta koron määrä pienenee pääoman pienentyessä.