Sisältö

Sisältö

Yrityksen vakuudet

Miksi vakuuksia tarvitaan?

Rahoituspäätöksensä perustaksi pankki edellyttää yritykseltä ensisijaisesti riittävää maksukykyä ja luottokelpoisuutta. Vakuuksilla pyritään lisäksi varmistamaan saamisten takaisinmaksu silloin, jos lainaa ei pystytä maksamaan takaisin sovitusti. Pankit pyrkivät saamaan vakuutta myös korkojen ja kulujen maksua varten, ei pelkästään lainan pääomalle.

Pankki laskee vakuuksille vakuusarvon, johon vaikuttaa muun muassa kohteen rahaksi muutettavuus, kiinteistöistä sen soveltuvuus erityyppiseen toimintaan ja niin edelleen. Lähtökohtana on hinta, joka vakuuskohteesta vapaasti myytäessä saadaan.

Yleispanttaus ja erityispanttaus

Osakkeet ja kiinteistöt voivat olla joko yrityksen tai yrittäjän omaisuutta. Ne voivat olla myös täysin ulkopuolisten tahojen panttaamaa. Vakuus voidaan yleispantata, jolloin se vastaa yrityksen kaikista olemassa olevista ja tulevista vastuista. Erityispantattu vakuus on annettu vain tietyn tai tiettyjen yksilöityjen vastuiden vakuudeksi ja se vapautuu, kun nämä velvoitteet pankille on hoidettu.

Muut takaukset

Finnveran palveluihin kuuluu useita erilaisia takauksia. Se takaa myös aloittavien yritysten lainoja ja myöntää rahoitusta yrittäjille osakepääomana sijoitettavaksi. Vakuutusyhtiöiden myöntämille lainoille on yhteistä tiukka vakuuskäytäntö ja usein vakuutena käytetään pankkitakausta. Vakuudet, jotka eivät täytä vakuutusyhtiön laskentakriteereitä, saattavat soveltua pankille, joka niitä vastaan antaa takauksen asiakkaansa puolesta.