Sisältö

Sisältö

Osakkeet

Osakeyhtiöissä omistajien yritykseen sijoittamat varat muodostavat osakepääoman, joka jakautuu arvoltaan yhtä suuriin osiin osakkeiksi. Kun osakeyhtiö listautuu pörssiin, sen osakkeille syntyy markkinahinta ja niillä voi käydä kauppaa.

- Osakkeita voidaan jakaa moniin eri kategorioihin. Yleisemmin pörsseissä osakeyhtiöt jaetaan noin kymmeneen eri päätoimialaan (esim. rahoitus, informaatioteknologia). Kaikista yleisimmällä tasolla osakkeet ovat jaettavissa kasvu- ja arvo-osakkeisiin.

Sijoittaminen ulkomaisiin osakkeisiin

Sijoittaessa ulkomaisiin osakkeisiin, esimerkiksi amerikkalaisiin osakkeisiin, tulee ottaa huomioon dollarin ja euron vaihtokurssi. Valuutat ovat merkittävä sijoitussalkun tuottoon vaikuttava tekijä silloin, kun sijoitetaan euroalueen ulkopuolelle. Sijoitettaessa eri valuutassa kannattaa huomioida, että valuutta on yhtä tärkeä tekijä kuin itse sijoituksen tuottopotentiaali. Valuuttaliikkeiden huomioiminen sijoituspäätöksissä edellyttää markkinoiden syy-seuraus -suhteiden ymmärtämistä.