Sisältö

Sisältö

Rahastot

Rahastosijoittamisen pääidea on yksinkertainen: rahastoyhtiö kerää sijoittajien varat yhteen ja sijoittaa ne useisiin eri sijoituskohteisiin. Nämä sijoitukset yhdessä muodostavat sijoitusrahaston, joka jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin. Sijoitusrahastoon voi sijoittaa pieniäkin summia ja silti sijoitus on aina hajautettu moniin eri arvopapereihin ammattitaitoisten salkunhoitajien toimesta. Rahastoihin voi tehdä kertasijoituksia tai säästösopimuksen, jonka mukaan rahastoon siirretään esimerkiksi kuukausittain tietty summa.

Sijoitusrahastoon kootaan yksittäisten sijoittajien varoja, jotka sijoitetaan rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti valittuihin kohteisiin.

  • Osuudenomistajat - rahasto-osuuksia merkitsemällä osuudenomistajiksi
  • Säilytysyhteisö - rahaston varojen säilytys ja valvonta
  • Rahastoyhtiö - rahaston sijoitustoiminta ja hallinto

Erilaiset sijoitusrahastot

Korkorahastot sijoittavat korkotuotteisiin, joiden tuotot perustuvat korkomarkkinoiden lyhyen, keskipitkän tai pitkän aikavälin tuottomahdollisuuksiin. Korkorahastot voivat sijoittaa myös yritysten liikkeelle laskemiin velkakirjoihin, joilta vaadittu tuotto vaihtelee yrityksen takaisinmaksukyvyn mukaan. Rahat voi sijoittaa myös muunlaisiin rahastoihin - Tutustu rahastovaihtoehtoihin alla olevista linkeistä (osake-, yhdistelmä- ja indeksirahastot).

- Keskimääräistä tuotto-odotusta voi nostaa sijoittamalla osan varoista joukkolainarahastoihin (sijoitusaika min 2- 3 vuotta). Näissä tuotto-odotus on parempi kuin lyhyen koron rahastoissa, mutta toisaalta korkotason muutoksista aiheutuva osuuden arvonvaihtelu on suurempaa.