Sisältö

Sisältö

Sidottu pitkäaikaissäästäminen, eläkesäästäminen

Sidottu eläkesäästäminen

Eläkeajan toimeentulon turvaksi voi säästää monella tavalla, mutta eläkesäästämisellä tarkoitetaan yleensä nimenomaan sidottua ja verotuettua eläkesäästämistä. Valtiovalta haluaa tukea kansalaisten omaehtoista varautumista eläkeaikaan antamalla eläkesäästämiselle tiettyjä veroetuja, mutta vastineeksi varoja ei saa nostaa ennen kuin säästäjä saavuttaa määrätyn iän tai nostoehdot muuten täyttyvät. Lainsäädännön muuttumisen johdosta eri aikoina otettujen eläkevakuutusten vakuutussuoritusten verotus vaihtelee. Vakuutuksen ehdot ja siihen liittyvät verosäännökset on syytä selvittää vakuutusyhtiöstä.

- Eläkesäästäjä voi säästää verotuetusti ja sidotusti joko eläkevakuutukseen tai pitkäaikaissäästämislain mukaiseen eläkesäästämisen tuotteeseen. Verovähennysoikeus ja nostoehdot ovat kummassakin tuotteessa samanlaisia.

PS-säästäminen

PS-säästämisellä tarkoitetaan yleisesti sidottua ja pitkäaikaista säästämistä tulevaa eläkeaikaa var-ten. PS-säästämisessä säästäjä tallettaa varojaan PS-sopimukseen kuuluvalle säästämistilille, josta sitten varat ohjataan erilaisiin sijoituskohteisiin, kuten pankkitileille, sijoitusrahastoihin, osakkeisiin tai vaikkapa joukkovelkakirjalainoihin. PS-säästäminen on verotettavaa aivan kuten vakuutusmuotoinen vapaaehtoinen yksilöllinen eläkesäästäminen.

PS-säästäminen Perusajatus kaikissa PS-sopimuksissa on samanlainen: sopimuksen ytimen muodostaa tili, jolle säästösuoritukset ohjataan ja jolta varoja voidaan sijoittaa edelleen. Samalle tilille maksetaan myös kaikki tuotot (osingot, korot, myyntivoitot ym).