Sisältö

Sisältö

Talletukset (tilit)

Talletus on perinteinen säästämisen vaihtoehto, joka tarjoaa vakaata tuottoa talletetuille varoille. Talletukset ovat yksi yleisimmistä säästämisen muodoista. Talletus tarkoittaa yleiskielessä pankkitalletusta eli ihmisen, yrityksen tai yhteisön rahasaatavaa pankilta. Pankit tarjoavat talletuksia ennalta rajoittamattomalle joukolle siten, että tietyntyyppiset talletukset ovat ehdoiltaan saman sisältöisiä kaikille. Finanssivalvonta hyväksyy talletuspankkien yleisötilien yleiset ehdot. Talletuksille on tunnusomaista lainsäädännöllä varmistettu luotettavuus, turvallisuus ja salassa pysyminen. Talletukset voivat olla joko vaadittaessa maksettavia tai määräaikana erääntyviä.

- Kaikkien suomalaisten talletuspankkien on kuuluttava Talletussuojarahastoon. Rahastosta korvataan asiakkaiden talletukset, mikäli pankki ei kykene niitä maksamaan. Rahaston vastuu asiakkaan yhdessä pankissa olevista talletuksista on enintään 100 000 euroa.