Sisältö

Sisältö

Säästö- ja sijoitussuunnitelma

Suunnitelmallinen ja tuottava säästäminen tai sijoittaminen on helpompaa, kun on etukäteen selvittänyt, mitä tekee ja miksi. Säästö- ja sijoitussuunnitelman laatiminen sijoittamista aloitettaessa on tärkeä vaihe. Suunnitelmassa tulee hahmottaa oma varallisuus, säästämisen tai sijoittamisen tavoitteet sekä määrittää oma riskinsietokyky. Säästämiselle tai sijoittamiselle asetetut tavoitteet tulevat vaikuttamaan merkittävästi sijoitustuotteiden ja -kohteiden valintaan. Sijoitussuunnitelmaa kannattaa tarkastella ajan kuluessa uudestaan, sillä elämäntilanteet muuttuvat, esimerkiksi perhettä perustettaessa, tulojen kasvaessa tai laskiessa tai vaikkapa eläkkeelle siirtyessä.

- Sijoittamisesta löytää runsaasti informaatiota esimerkiksi alan kirjallisuudesta, lehdistä, Internetistä ja muiden palveluiden avulla. Suomen Pörssisäätiö edistää sekä sijoittajien, että yritysten etua mm. julkaisemalla erilaisia tilastoja ja oppaita. Lisäksi ajankohtaisia materiaaleja, ohjeita, julkaisuja ja neuvontaa saat vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:stä. FINE auttaa vakuutus-, pankki- ja arvopapereihin liittyvissä asioissa.