Sisältö

Sisältö

Vapaaehtoiset eläkkeet

Lakisääteistä eläketurvaa voidaan täydentää vapaaehtoisella lisäeläkkeellä. Työnantaja voi täydentää omaa ja työntekijöiden eläketurvaa. Vapaaehtoisten lisäeläkkeiden avulla työnantaja voi myös motivoida, palkita ja sitouttaa työntekijöitänsä. Myös yksityishenkilö voi ottaa itselleen vapaaehtoisen lisäeläkevakuutuksen parantaakseen eläkkeensä tasoa. Suomessa lisäeläkevakuutuksia myöntävät ja hoitavat henkivakuutusyhtiöt.