Sisältö

Sisältö

Yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus YEL

Yrittäjän on otettava valitsemastaan työeläkelaitoksesta yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen vakuutus yrittäjätoimintansa ajaksi. Maatalousyrittäjää koskee maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen vakuutus. Vakuutukset ovat pakollisia ja niitä ei voi korvata vapaaehtoisella eläkevakuutuksella.

YEL- tai MYEL-vakuutus turvaa yrittäjän ja hänen perheensä toimeentuloa erilaisissa elämän riskitilanteissa. Näitä tilanteita voivat olla sairastuminen, työn loppuminen ja oma tai perheenjäsenen kuolema. Näin ollen YEL- vakuuttaa yrittäjän vanhuuden työttömyyden ja kuoleman varalta. Lakisääteinen vakuutus turvaa yrittäjää jo ennen eläkeikää eikä pelkästään eläkeiässä. YEL- vakuutuksen työtulon perusteella yrittäjälle maksetaan vanhuuseläkettä, osa-aikaeläkettä ja työkyvyttömyyseläkettä.
 
YEL-vakuutusmaksu on sama kaikissa työeläkeyhtiöissä. YEL- muodostuu sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman prosenttimäärän mukaan. Prosenttimäärä vahvistetaan vuosittain. YEL-vakuutusmaksut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia.