Sisältö

Sisältö

YEL-työtulo ja vakuutusmaksu

Yrittäjälle vahvistettava työtulo arvioidaan. Sen pitää vastata sellaista palkkaa, joka on maksettava, jos yrittäjän työtä palkattaisiin tekemään vastaavan ammattitaidon hallitseva henkilö. Vakuutusmaksu määräytyy vahvistetun työtulon perusteella. Vakuutusmaksu on verotuksessa kokonaan vähennyskelpoinen. Alle 53-vuotiaiden YEL-maksu on 24,10 % työtulosta. 53 vuoden täyttämistä seuraavan vuoden alusta vakuutusmaksu on 25,60 % työtulosta. 63-67 vuotiai-den YEL-maksu on 24,10 %.

Alle 53 vuotiaiden YEL-maksu        24,10 %
Yli 53 vuotiaiden YEL-maksu         25,60 %
63-67 vuotiaiden YEL-maksu        24,10 %

Aloittava yrittäjä saa maksuunsa alennuksen.

18-52 vuotias aloittava yrittäjä    18,18 %    
53-62 vuotias aloittava yrittäjä    19,97 %
63-67 vuotias aloittava yrittäjä    18,80 %