Sisältö

Sisältö

Korvaus

Saatuaan kaikki tarpeelliset tiedot vakuutusyhtiö tekee päätöksen siitä, onko kyseinen vakuutustapahtuma korvattava vai ei. Korvattavuus ratkaistaan sovitun vakuutusturvan mukaisesti. 

Omaisuusvahingoissa korvauksen määrä voi perustua esimerkiksi jälleenhankinta-arvoon, jolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka tarvitaan samanlaisen tai vastaavan uuden omaisuuden hankkimiseen. Päätös on annettava asiakkaalle kuukauden kuluessa kaikkien tietojen saamisesta. Mikäli korvauspäätös viivästyy, tulee viivästymisestä ja sen syystä ilmoittaa asiakkaalle. Viivästyneelle korvaukselle vakuutusyhtiö maksaa korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Henkilövahingoissa korvauksena voidaan maksaa aiheutuneita hoitokuluja, immateriaalikorvauksia ja ansionmenetykseen liittyviä korvauksia riippuen vakuutuslajista ja sovitusta vakuutusturvasta.

Ajoneuvovahingoissa korvauksena voidaan vakuutusturvan laajuudesta riippuen maksaa esimerkiksi ajoneuvolle törmäyksen tai tieltä suistumisen seurauksena aiheutuneita korjauskuluja, kiveniskemän rikkoman tuulilasin korjauskuluja tai ilkivaltaisesti aiheutetun vahingon korjauskuluja
     
Sekä korvattavuuteen että korvauksen määrään vaikuttavat monet seikat. Esimerkiksi vakuutetun oma tuottamus taikka hänen antamansa väärät tiedot vahingosta voivat evätä korvauksen. Suojeluohjeiden noudattamatta jättäminen puolestaan saattaa alentaa korvausta. Korvauksen määrää alentavat yleensä myös omavastuu sekä ikävähennykset.

Vakuutusyhtiön on annettava kielteinenkin korvauspäätös viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun asian ratkaisemiseksi on saatu riittävät tiedot. Korvauspäätöksen mukana on toimitettava ohjeet muutoksenhakua varten.

Hyvä vakuutustapa edellyttää, että korvauspäätökset perustellaan. Perustelujen laajuus riippuu päätöksen laadusta ja sisällöstä. Päätös tulee perustella huolellisesti, kun se on kielteinen tai se eroaa korvaushakemuksesta.