Sisältö

Sisältö

Suojeluohjeet

Vakuutusyhtiöt maksavat vuosittain korvauksia yhteensä yli 9 miljardia euroa. Vahingoista koituu huomattavia menetyksiä kansalaisille ja yhteiskunnalle. Vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi vakuutusyhtiöt ovat yhdessä Finanssiala ry:n kanssa koonneet yhteisiä suojeluohjeita sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Suojeluohjeilla pyritään ehkäisemään vakuutettujen myötävaikutus vahingon syntymiseen ohjaamalla vakuutettuja toimimaan tai olemaan toimimatta tietyllä tavalla.

Suojeluohjeiden noudattaminen auttaa välttämään vahinkojen sattumista. Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja häneen rinnastettavan henkilön on noudatettava suojeluohjeita. Jos suojeluohjeen noudattaminen laiminlyödään ja kyseisellä laiminlyönnillä on vaikutusta vahingon syntymiseen, voi suojeluohjeen noudattamatta jättäminen johtaa vakuutuskorvauksen alentamiseen tai ääritilanteessa jopa sen epäämiseen.


Suojeluohjeiden määräykset voivat koskea laitetta, kuten lukkoa tai rikosilmoitinlaitetta, menettelytapaa, kuten paloturvallisuuden noudattamista, tai henkilöstön pätevyyttä, kuten vartiointia tai rahan kuljetusta. Alla olevista linkeistä voit tutustua muutamiin yksityishenkilöille tarkoitettuihin suojeluohjeisiin.

Torju tulipalo

Suojaa koti

Varaudu vuotovahinkoon 

Varaudu myrskyyn

Varaudu tulvaan