Sisältö

Sisältö

Vahingon tarkastaminen

Varsinkin suurissa omaisuusvahingoissa on tavallista, että vahinkojen suuruutta ei voida määritellä vain kirjallisen tai suullisen esityksen pohjalta. Vakuutusyhtiöllä on oikeus tarkastaa vahingoittunut kohde. Tarkastuksen suorittaa joko yhtiön oma tarkastaja tai yhtiön kumppaniyrityksen edustaja.
 
Tarkastuksessa selvitetään vahingon syytä ja laajuutta. Tavoitteena voi olla myös rajoittaa vahinkoa tai estää lisävahinkojen syntyminen. Vahingon kärsineen on voitava osoittaa, että hänelle on sattunut vakuutuksesta korvattava tapahtuma. Samalla vakuutusyhtiö voi selvittää, rajaavatko vakuutuksen ehdot vakuutusyhtiön korvausvelvollisuutta.