Sisältö

Sisältö

Vakuutusalan tulevaisuus

Vakuutustoiminnalla on suuri merkitys yhteiskunnassa. Kotimaassamme vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 2016 22 miljardia euroa korvauksia ja eläkkeitä. Lisäksi vakuutusyhtiöt toimivat yksinä maamme suurimpina sijoittajina. Vakuutusyhtiöt ovat riskienhallinnan edelläkävijöitä ja edistäjiä. Vakuutusalan toimijat arvioivat jatkuvasti muuttuvia riskejä ja reagoivat niihin tarpeen mukaan. Lähes jokainen suomalainen on vakuutettu. 

Maailma muuttuu ja vakuutusala sen mukana, jonka seurauksena vakuutusalalla on käynnissä valtava murros. Erilaiset megatrendit muovaavat vakuutusalaa. Näistä merkittävimpinä digitalisaatio ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Muutos tuo vakuutusalalle mahdollisuuksia, mutta myös haas-teita. Vakuutusalaan kuitenkin vaikuttaa teknologia, ympäristö, talous & politiikka, sääntely sekä valvonta ja yhteiskunta.

Suomen vakuutusliiketoiminta tulee olemaan uhattuna tulevaisuudessa. Tällä hetkellä suomalaisilla vakuutusyhtiöillä on dominoiva markkinaosuus. Tulevaisuudessa EU-integraatio edistää ulkomaalaisten vakuutusyhtiöiden tarjontaa myös suomessa. Uudenlaisia toimijoita, jotka vastaavat vakuutustoimintaa tai ovat lähellä sitä, ovat tulossa markkinoille. Tulevaisuudessa esimerkiksi vertaisvakuuttaminen kasvattaa rooliaan vakuutustoiminnassa. Vertaisvakuuttamisella tarkoitetaan riskin hajauttamista. Vertaisvakuuttamisen tavoitteena on, että vakuutusyhtiön rahoitus ja muu hallinnointi hajautetaan.