Sisältö

Sisältö

Metsävakuutus

Metsä on arvokasta omaisuutta, josta kannattaa pitää hyvää huolta. Hyvä metsänhoito auttaa pitämään metsän hyvässä kunnossa, mutta joskus metsää koettelevat erilaiset vahingot. Tyypillisimpiä vahingonaiheuttajia ovat myrsky, lumi, jyrsijät ja metsäpalo. 

Metsävakuutuksen kohteena on puusto, puutavara, taimikko, bioenergiaksi tarkoitettu hakkuutähde ja metsäpuiden taimet valitun turvatason mukaisesti. Vakuutusmaksun perusteena on vakuutetun tilan kasvullisen metsämaan pinta-ala sekä metsän sijaintipaikka.  

Myös metsävakuutukseen on liitettävissä vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Vastuuvakuutus korvaa henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ulkopuolisille omassa metsässä tehtävistä metsänhoito- tai puunkorjuutöistä. Oikeusturvavakuutus taas korvaa kustannuksia, joita aiheutuu lakimiesavun käyttämisestä metsään liittyvissä riita-, rikos- tai hakemusasioissa.