Sisältö

Sisältö

Keskeytysvakuutukset

Keskeytysvakuutuksella turvataan yrityksen toiminnan tulos, jos toiminta pysähtyy tai häiriintyy äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon  johdosta. Vakuutuksesta korvataan vahinkoajalta menetetty keskeytyskate (myyntikate), muuttuvat palkat ja keskeytysvahingon rajoittamisesta aiheutuneet kulut. Toiminnan keskeytymisen syynä voi olla omissa toimitiloissa tapahtunut omaisuusvahinko, esimerkiksi tulipalo tai koneen rikkoutuminen.

Henkilökeskeytykset

Yrittäjän työkyky on yrityksen toiminnan lähtökohta. Varsinkin, jos on kyse pienestä yrityksestä. Sairaus tai tapaturma voi iskeä keneen tahansa. Yrityksellä voi yrittäjän lisäksi olla myös muita avaintyöntekijöitä, joiden työkyvyttömyys voi olla kohtalokasta yrityksessä, jossa henkilön korvaaminen toisella on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Henkilökeskeytysten synnyttämiin tilanteisiin löytyy ratkaisuja vakuutusyhtiöiltä.

Riippuvuuskeskeytys

Yrityksen liiketoiminta voi keskeytyä myös sopimuskumppania kohdanneen esinevahingon seurauksena. Riippuvuuskeskeytysvakuutuksella voidaan vakuuttaa suorassa liikesuhteessa olevan asiakkaan tai alihankkijan toimintaa kohdanneen omaisuusvahingon aiheuttama keskeytysriski.

Viranomaisten rajoitukset/ Epidemiakeskeytys

Myös viranomaiset voivat päättää rajoittaa tai kieltää yritystoiminnan harjoittamisen tartunta- tai eläintautilain perusteella. Epidemiakeskeytysvakuutus on tarpeellinen toimialoilla, joilla käsitellään elintarvikkeita, kuten elintarviketeollisuudessa sekä ravintolatoiminnassa.