Sisältö

Sisältö

Kuljetusvakuutukset

Tavarankuljetusvakuutuksella turvataan yrityksen kuljettamaa omaisuutta. Tavarankuljetusvakuutus kattaa tavaralle aiheutuneita vahinkoja, jotka voivat sattua kuljetusvaiheissa. Tavarankuljetusvakuutuksen avulla yritys pystyy turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden vahinkotilanteissa. Kuljetusvakuutukset tehdään aina yritykselle räätälöidysti ottaen huomioon myynti- ja ostokuljetukset, tuonti- ja vientikuljetukset, yrityksen toimipisteiden väliset kuljetukset ja alihankinta, näyttelykuljetukset yms.

Kuljetusvakuutuksen voi tehdä joko jatkuvana- tai kertakuljetusvakuutuksena. Jatkuvan kuljetusvakuutuksen hinta määräytyy kuljetusten vakuutusmäärään tai yrityksen liikevaihdon perusteella. Kertakuljetusvakuutus kannattaa ottaa, jos yrityksellä on vain harvoin kuljetuksia.