Sisältö

Sisältö

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteisten eläkevakuutusten ohella työnantajan on otettava työntekijöilleen lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus.

Työnantaja tulee vakuuttamisvelvolliseksi, kun hän maksaa kalenterivuoden aikana teettämästään työstä työansioita yli 1 200 euroa. Työtapaturmat ja ammattitaudit korvataan työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella (TyTAL). 

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on säädetty työntekijän oikeukdesta korvaukseen työtapaturman ja ammattitaudin johdosta. Lisäksi laissa on säädetty yrittäjän oikeudesta vakuuttaa itsensä. 

Valtiolla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta. Valtiokonttori maksaa korvaukset valtion varoista. Korvauksien suuruudet ovat TyTAL:n mukaiset.

Lisää työtapaturma- ja ammattitautilaista voit lukea TyTAL 459/2015 (FINLEX)
 

Tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluu:

- Kaikki työ- ja virkasuhteessa olevat henkilöt

- Osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka ei ole johtavassa asemassa

- Osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä osakas (esim. toimitusjohtaja), joka omistaa yksin enintään 30 % tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa enintään 50 % osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä

- Yksityisen ammatinharjoittajan perheenjäsen, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

- Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde