Sisältö

Sisältö

Työntekijöille otettavat vapaaehtoiset vakuutukset

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Vapaaehtoiset vakuutukset ovat hyvä keino sitouttaa ja kannustaa yrityksen avainhenkilöitä ja henkilöstöä. Lisäeläkevakuutusten avulla yritys voi tarjota täydennystä lakisääteiseen eläketurvaan joko nimetyille avainhenkilöille tai työntekijäryhmälle. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla yritys voi varautua myös esim. tapaturmista ja sairauksista aiheutuviin kuluihin. Vakuutus nopeuttaa työntekijän hoitoon pääsyä ja samalla paluuta töihin. Tämä on sekä työnantajan että työntekijän etu.