Sisältö

Sisältö

Työttömyysvakuutusmaksu ja ryhmähenkivakuutus

Työttömyysvakuutusmaksujen maksaminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Palkansaaja maksaa osan maksusta itse, mutta käytännön syistä työnantaja huolehtii maksun perimisestä ja sen tilittämisestä Työttömyysvakuutusrahastolle eli TVR:lle. Työttömyysvakuutusmaksuprosentit säädetään vuosittain lailla. Maksuilla rahoitetaan muun muassa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. 

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen ja lasten toimeentulo puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia, joita sitovassa työehtosopimuksessa tai joiden alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset.
 
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus otetaan siitä yhtiöstä, jossa työnantajalla on lakisääteinen työtapaturmavakuutus. Korvausten käsittely ja maksaminen hoidetaan Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä toimivan Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin kautta.

Työttömyysvakuutusrahasto 

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli