Sisältö

Sisältö

Vaihto-omaisuuden vakuuttaminen

Luovutettavaksi tai kulutettavaksi tarkoitetut hyödykkeet ovat vaihto-omaisuutta. Valmiusasteesta riippuen kyseessä voi olla raaka-aine, puolivalmiste tai valmis tuote.

Vaihto-omaisuus, kuten käyttöomaisuuskin, vakuutetaan yleensä jälleenhankinta-arvosta eli siitä arvosta (rahamäärästä), joka tarvitaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden hankintaan. Ostetun tavaran vakuutusarvo on se rahamäärä, joka siitä jouduttaisiin maksamaan sitä normaaliehdoin uudelleen hankittaessa. Itse valmistettujen puolivalmisteiden ja valmiiden tuotteiden vakuutusarvo muodostuu siitä rahamäärästä, joka niistä saataisiin, jos ne myytäisiin normaaliehdoin.

Vaihto-omaisuus voi olla:

- Myytäväksi hankittuja tuotteita (varsinkin tukku- ja vähittäiskaupassa tarkoittaa yleensä tavaravarastoa)

- Valmistettavia tuotteita, jolloin yritys valmistaa tai jatkojalostaa tuotteita (käsittää raaka-aineet, tarvikkeet, puolivalmisteet ja valmiit tuotteet)

- Yrityksellä voi olla myös hallussaan vierasta vaihto-omaisuutta, kuten liisattuja koneita tai laitteita tai asiakkaiden omaisuutta (autoja, pyöriä, korjattavia koneita jne.)