Sisältö

Sisältö

Yrityksen omaisuuden vakuuttaminen

Käyttöomaisuutta on yrityksen käyttämä omaisuus toiminnassaan. Käyttöomaisuuteen voidaan lukea kiinteä käyttöomaisuus, esimerkiksi koneet, kalusteet, laitteet ja tuotantovälineet.

Omaisuuden vakuuttaminen

Omaisuusvakuutuksella vakuutetaan yrityksen omistamat rakennukset, koneet ja kalusto sekä vaihto-omaisuus. Kaikki omaisuus ei kuulu omaisuusvakuutuksen piiriin. Esimerkkinä voidaan mainita ajoneuvot ja alukset. Nämä vakuutetaan normaalisti erillisillä ajoneuvo- tai alusvakuutuksilla.

Vakuutuksen kattavuuden osalta keskeistä on huomioida yrityksen kaikki omaisuuskohteet ja jokaisen kohteen osalta erikseen vakuutusmäärä, vakuutuksen laajuus, voimassaoloalue sekä omavastuu. Osa riskeistä voidaan jättää vakuuttamatta, mikäli yritys kykenee ja päättää kantaa riskin itsenäisesti.

Omaisuus vakuutetaan jälleenhankinta-arvosta eli siitä arvosta (rahamäärästä), joka tarvitaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden hankintaan. Rakennukset on usein mahdollista vakuuttaa täydestä arvosta, jolloin vakuutus perustuu rakennuksen pinta-alaan tai vaihtoehtoisesti tilavuuteen.

Rakennukset

Vakuutuksen kohteena on vakuutuksessa mainittu rakennus sekä rakennuksen toimintaa palveleva lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähkö- sekä konetekniikka. Rakennuksen vakuutukseen ei sen sijaan kuulu rakennuksessa harjoitettavaa tuotanto- tai liiketoimintaa palveleva LVIS- ja konetekniikka ja kalusto.

Rakennuksen lisäksi vakuutukseen sisältyy usein myös rakennukseen kuulumattomia, vakuutuksenottajan omistamia rakenteita ja varusteita, kuten aidat, portit, lipputangot ja valomainokset. Rakenteilla olevan rakennuksen vakuuttamiseen on olemassa erilaisia rakennusaikaisia vakuutuksia. Myös rakennuksen korjaustöiden ajaksi voidaan ottaa vakuutus, joka kattaa korjausrakentamiseen liittyviä riskejä.

Koneet ja kalusto

Vakuutuksen kohteena ovat kalusteet (esim. työhuoneiden kalusteet, pöydät ja tuolit), koneet, laitteet ja tuotantovälineet. Koneet ja kalusto voidaan usein vakuuttaa yhtenä kokonaisuutena, mutta toisinaan on tarve erottaa esimerkiksi leasing-laitteet tai erityisen arvokkaat koneet erillisiksi kohteiksi.