Sisältö

Sisältö

Yrityksen saatavien vakuuttaminen

 

Luottovakuutus

Luottovakuutus turvaa yrityksen suuren tase-erän myyntisaatavat sekä suojaa yritystä ostajan maksukyvyttömyyden tai maksuhaluttomuuden aiheuttamilta tappioilta. Luottovakuutus on riskienhallinnan työkalu, jonka avulla yrityksen johto voi suojautua yllättäviltä poliittisilta ja kaupallisilta riskeiltä. 

Peruslähtökohtana on, että yrittäjän tulee vakuuttaa koko saatavakantansa. On kuitenkin myös mahdollista vakuuttaa ainoastaan tietty osa myyntisaatavista. Rajaavina tekijöinä voi olla esim. kotimaanmyynti/vienti, vienti tiettyihin maihin, tietyn tuoteryhmän myynti tai myynti suurimmille asiakkaille.