Digitaalinen identiteetti - Tunnistautuminen internetissä

Nykymaailmassa henkilötunnistautumiseen käytetään suurimmaksi osaksi fyysisiä todistuksia, joita ovat esimerkiksi passi tai poliisin myöntämä henkilökortti. Samalla meneillään on innovatiivinen uudistus identiteetin tunnistamiseen liittyen ja monissa valtioissa kehitellään uusia sähköiseen tunnistautumiseen liittyviä aloitteita. Näiden tavoitteena on luoda standardoidut kansainväliset säädökset sähköiseen tunnistautumiseen, jotka toimisivat saumattomasti eri pankkien, yritysten, järjestöjen ja viranomaisten välillä. Suomessa sähköiseen tunnistautumiseen käytettäviä välineitä ovat verkkopankkitunnukset, väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne sekä teleyritysten mobiilivarmenteet. 


 
Sähköinen tunnistautuminen tarjoaa ihmisille mahdollisuuden asioiden hoitamiseen verkossa, joita ovat esimerkiksi kirjautuminen verkko- ja pankkipalveluihin, veroilmoituksen laatiminen, sähköinen kaupankäynti sekä sopimusten allekirjoittaminen. Pankkialalla uskotaan, että tulevaisuudessa suurimmalla osalla aikuisväestössä on digitaalinen identiteetti, mikä mahdollistaisi KYC:n (Know Your Customer) hyödyntämisen tehokkaammin liiketoimintaprosesseissa digitaalisesti. Pankeille Know Your Customer -periaate tarkoittaa asiakkaan tuntemista kokonaisvaltaisesti. Tunnistautumistietojen lisäksi pankit selvittävät varojen lähteen ja käyttötarkoituksen. Liiketoimintaprosesseissa vaikutus olisi esimerkiksi sitä, että luottoluokituksien antaminen tapahtuisi nopeammin, kun luotonantajilla olisi lukuoikeudet asiakkaan luottotietoihin. Tämä edellyttää yhteisen ja saumattoman alustan käyttämistä toimialalla toimivien osapuolien välillä. Lisäksi blockchain on tarvittava ja turvallisimmaksi osoittautunut teknologia, jota hyödynnetään sähköisessä tunnistautumisessa.