Tulevaisuuden pankki

- The future of banking services kirjassa on erikoisraportti, jossa kerrotaan neljästä eri luonnoksesta tulevaisuuden pankeista. Asiakkaat asioisivat mittatilauspankissa, anonyymi pankissa, älypankissa ja opettavassa pankissa.

Globalisaatiokehitys vaikuttaa pankkipalveluiden muutokseen. Verkkokaupat kasvavat hurjaa vauhtia ja alkavat ylittää kansainvälisiä rajoja. Uudenlaiset maksutavat lisääntyvät jatkuvasti pankki- ja luottokorttimaksamisen rinnalla. Ihmiset matkustelevat enemmän, mikä tulee vaikuttamaan siihen, että rahansiirto maasta toiseen tulee helpottumaan asiakkaille. The Future of Banking Services kirjassa on erikoisraportti, jossa on laadittu neljä eri luonnosta tulevaisuuden pankeista. Raportin mukaan vuonna 2030 asiakkaat asioivat mittati-lauspankissa, anonyymissä pankissa ja opettavassa pankissa.

Mittatilauspankissa asiakkaita palvellaan juuri heidän tarpeidensa mukaan, ja siellä hyödynnetään verkko- ja mobiilipalveluja. Näiden palveluiden lisäksi olisi esimerkiksi virtuaalisia tapaamisia asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiakas voisi itse valita tarjolla olevista palveluista ja palvelukanavista itselleen mieluisat ja sopivat.

Älypankki seuraisi reaaliajassa asiakkaan elämä- ja taloustilannetta. Näiden tietojen perusteella se antaisi neuvoja erilaisiin tilanteisiin. Asiakas voisi kertoa omat toiveet pankille, mutta pankki keräisi tietoja asiakkaasta myös automaattisesti. Pankki antaisi vinkkejä asiakkaalle, miten kannattaa säästää tulevaisuutta varten, jos asiakas on kertonut, että haa-veilee jostain tietystä asiasta.

Anonyymi pankki suojelisi asiakkaan yksityisyyttä. Asiakas voisi asioida pankin kanssa pel-kästään asiakastunnusta käyttäen. Kontaktointi toimisi anonyymisti ja virtuaalisesti siten, että henkilöt eivät tunnistaisi toisiaan missään tilanteessa. Edes pankki ei tietäisi asiakkaan henkilöllisyyttä. Asioissa, joissa pankki tarvitsisi varmentamista, asia hoidettaisiin kolmannen osapuolen avustuksella.

Opettava pankki tarjoaisi raha-asioihin koulutusta ja opetusta, kuten henkilökohtaista neuvontaa sekä luentoja. Pankki auttaisi aktiivisesti asiakasta raha-asioissa ja niiden ymmärtä-misessä. Tämän tarkoituksena olisi luoda hyvä ja luottamuksellinen suhde asiakkaan ja pankin välille.

Tulevaisuudessa pankeilla on loistava tilaisuus luoda työntekijöilleen uudenlainen rooli pankkitoiminnassa. Etenkin muutoksen johtamisen, innovaatioiden ja asiakkaisiin kohdistuvan vuorovaikutuksen saralla syntyy uusia tehtäviä. Teknologioilla, kuten robotiikalla ja tekoälyllä tulee olemaan tulevaisuudessa keskeinen rooli, mutta seuraavan 10 vuoden aikana tämä kehitys vaatii ihmisten apua kasvaakseen.