Lopputulema

Maailma digitalisoituu nopeaa tahtia, mikä tarkoittaa tietotekniikan yleistymistä arkielä-mässä. Teknologiat vaikuttavat nykypäivässä monella osa-alueella ihmisten elämään sekä organisaatioiden toimintaan, ja tulevaisuudessa vaikutus tulee olemaan vieläkin suurempaa. Tarkalleen miten ja kuinka paljon digitalisaatio vaikuttaa tulevaisuudessa on vaikeasti arvioitavissa, mutta sen aikaansaama muutos on alkanut ja jatkuu vielä pitkään. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin toimialoihin eri nopeudella. Rahoitusala on teknologisten vaikutuksien etupäässä, mikä aiheuttaa muutoksia alan rakenteisiin, kuten esimerkiksi työtehtäviin, markkinoihin sekä liiketoimintamalleihin. 

Tekoäly ja robotiikka yhdessä muodostavat uuden työvoiman rahoitusalan yrityksille, mikä tarkoittaa esimerkiksi ihmisen korvaamista tekoälyllä toimivalla robotilla työtehtävässä. Osa työtehtävistä ja ammateista muuttuu tai katoaa. Yrityksillä ei ole enää tarvetta palkata ihmistä tekemään työtä, jos robotti pystyy siihen tehokkaammin. Ihmisten osaamista tarvitaan kuitenkin erilaisissa ja uusissa työtehtävissä, joihin robotti ei kykene. Tämä kehitys johdattaa ilmiöön, joka on nimeltään työn murros, jossa työtehtävien automatisointi on päätekijänä. Tekoäly ja robotiikka yhdessä muodostavat uuden työvoiman rahoitusalan yrityksille, mikä tarkoittaa esimerkiksi ihmisen korvaamista tekoälyllä toimivalla robotilla työtehtävässä. Osa työtehtävistä ja ammateista muuttuu tai katoaa. Yrityksillä ei ole enää tarvetta palkata ihmistä tekemään työtä, jos robotti pystyy siihen tehokkaammin. Ihmisten osaamista tarvitaan kuitenkin erilaisissa ja uusissa työtehtävissä, joihin robotti ei kykene. Tämä kehitys johdattaa ilmiöön, joka on nimeltään työn murros, jossa työtehtävien automatisointi on päätekijänä. 

Rahoitusalan rajat ja rakenne ovat muuttumassa, koska alalla on uusia toimijoita ja niitä on tulossa vielä lisää. Uudet toimijat ovat teknologiayrityksiä, joilla on teknologista osaamista ja välineistöä kehittää, parantaa sekä luoda uusia palveluita ja tuotteita rahoitusalalle. Perinteiselle rahoitusalalle tämä luo haasteita sekä kilpailua, mutta lisäksi se johtaa uudenlaiseen yhteistyöhön rahoitusalan toimijoiden ja teknologiayritysten välillä, luoden uusia liiketoimintamalleja.