EtäFIT treenaa opettajien finanssialan tuntemusta


Finanssialan etäFIT-tapahtumassa finanssialan opettajat pääsevät tutustumaan suoraan finanssialan yritysten arkeen. Viikon aikana finanssialan yritykset tarjoavat ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajille mahdollisuuden tulla tutustumaan alan työelämään ja päivittämään tietojaan alalla tehtävästä työstä. Mahdollisuus ei ole avoinna vain suoraan finanssialalle suuntaavaa koulutusta antaville opettajille, vaan kaikille kiinnostuneille toisen ja kolmannen asteen opettajille.

Lue lisää etäFIT-konseptista ja vuosien 2021 ja 2022 etäFIT-kokemuksista.