Finanssialalla työskentelee moniosaajia

Alalla tarvitaan monenlaista osaamista. Onko sinulla tietotaitoa, jolle finanssialalla on tarvetta?

Finanssialalla tarvitaan monipuolista osaamista!

Finanssiala tarjoaa ennen kaikkea kehittyvän työympäristön. Harva toimiala voi nykypäivänä tarjota taattua työsuhdetta eläkeikään asti – emme mekään. Finanssialalla työskentely antaa kuitenkin mielenkiintoisten työtehtävien lisäksi erinomaista osaamista jatkaa työskentelyä muilla aloilla.

Finanssialalla työskentely tarjoaa hyviä valmiuksia työelämään myös muilla aloilla. Rahoitus- ja lainoituspalvelujen tuntemus antaa valmiuksia toimia esimerkiksi yritysten taloushallinnon parissa. Alan tuntemuksesta on suurta hyötyä työskennellessä esimerkiksi alihankkijoina finanssialan yrityksille toimivien työnantajien palveluksessa.

Asiakaspalvelun työkokemus on vahvaa valuuttaa muilla palvelualoilla. Muilla palvelualoilla toimineisiin työntekijöihin verrattuna finanssialalla toimineilla on usein paremmat valmiudet ryhtyä esimerkiksi yrittäjiksi. 

Alalla saa osaamista yritystoimintaan liittyvistä lakiasioista, taloudenhallinnasta ja rahoituksen hankkimisesta sekä verotuksesta. Yhdessä asiakaspalveluosaamisen kanssa ne luovat erinomaisen pohjan toimia yrittäjänä.

Liiketoiminnan kehittäminen, juridinen osaaminen, projektiosaamisen taidot ja valmius mukautua kehittyvään työelämään ovat taitoja, joita arvostetaan myös muilla toimialoilla.