Sisältö

Sisältö

Finanssialan perusteet

Finanssialan perusteet on oppimateriaali, jonka tarkoituksena on antaa peruskäsitys siitä mitä finanssiala on. Finanssialan perusteet -materiaalin osiot käsittelevät finanssialalla toimimista, pankkialaa, vakuutusalaa sekä säästämistä ja sijoittamista. Oppimateriaalin kohderyhmänä ovat finanssialalle opiskelevat, alalla uudelleen kouluttautuvat ja alaa vaihtavat henkilöt. Materiaali on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Kurssin sisältö ja rakenne

Verkkokurssi koostuu viidestä osiosta, joista jokainen jakautuu useisiin aiheisiin. Osioita ovat finanssialalla toimiminen, pankkiala, vakuuttaminen, säästäminen ja sijoittaminen sekä innovaatiot. Aiheet jakautuvat edelleen näkymiin (sivuihin), jotka pitävät sisällään teoriaosuuksia, nostoja tärkeimmistä aiheista sekä 'lue lisää' -painikkeita erilaisista syventävistä teoriatiedoista. Lisäksi jokaiseen aihealueeseen kuuluu testi, jolla voi testata omaa osaamistaan. 

Tietoja kurssista

Finanssialan perusteet -oppimateriaalin ovat uudistaneet ja päivittäneet Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat yhteisteistyössä Finanssiala ry:n sekä Finanssiakatemian jäsenyhteisöjen kanssa. Finanssialan perusteet -oppimateriaali pohjautuu rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinnon perusteisiin. Tämä versio on päivitetty vuonna 2018.