Peruskoulun jälkeen finanssimerkonomiksi

Finanssialan tehtäviin voi lähteä suuntautumaan heti peruskoulun jälkeen opiskelemalla liiketoiminnan perustutkinnon. Tutkintonimike on tällöin merkonomi. Merkonomiksi johtavaa koulutusta tarjotaan useissa ammatillisissa toisen asteen oppilaitoksissa.  

Käytännön tekeminen kiehtoo merkonomiopinnoissa

Francisco Lucena Piiroinen opiskelee finanssialalle suuntautuneeksi merkonomiksi Perho Liiketalousopistossa. Opinnoissa kiehtoo runsas käytännön tekeminen ja projektit, joiden vastapainona on myös perinteisempää opetusta. Lue lisää

Liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut saa opinnoistaan laaja-alaista perusosaamista liiketoiminnan kokonaisuudesta ja erikoistuvampaa osaamista opiskelijan henkilökohtaisten valintojen mukaisesti. Tutkinto tuottaa hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, tietoteknistä osaamista ja kykyä toimia digitaalisessa toimintaympäristössä. Koulutus on lähtökohtaisesti laajuudeltaan kolmivuotinen. 

Ammattiosaamista hankitaan opintojen aikana runsaasti oppimalla työpaikoilla. Tutkinto tai yksittäisiä tutkinnon osia voidaan suorittaa myös oppisopimuksena. Kaikilla liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneella on jatko-opinto-oikeus kaikilla koulutusasteilla.  

Liiketoiminnan perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi suuntautua erityisesti finanssialalle sisällyttämällä opintoihinsa monipuolisesti erilaisia finanssialaan liittyviä tutkinnon osia. Sellaisia ovat esimerkiksi finanssipalvelut, asiakkuuksien hoitaminen, palvelumuotoilu tai projekteissa toimiminen.  

Tutkintoon voidaan sisällyttää osia myös ammattitutkinnoista, erikoisammattitutkinnoista tai ammattikorkeakoulusta. Kolme pakollista tutkinnon osaa kaikille tutkinnon suorittajille ovat: asiakaspalvelu, työyhteisössä toimiminen ja tuloksellinen toiminta. Nämä kaikki yhdessä tuottavat laaja-alaisen ymmärryksen liiketoiminnan kokonaisuudesta.  

Finanssiakatemian kumppaneista liiketoiminnan perustutkintoa tarjoavat:  
Perho, Helsinki Business College, Omnia, Mercuria