Finanssiakatemia

Mikä on Finanssiakatemia?

Finanssiakatemia on Finanssiala ry:n koordinoima yhteistyöverkosto, joka yhdistää alan työnantajat ja oppilaitokset. Finanssiakatemiassa jaetaan tietoa ja osaamista verkoston sisällä. Tavoitteena on lisätä työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä siten, että työelämän tarpeet huomioidaan oppilaitosten opetuksessa. Tavoitteena on myös kehittää alan työnantajakuvaa.

Mukana on jäsenyhtiöiden lisäksi 21 alan oppilaitosta sisältäen kaikki koulutusportaat ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasoille. Mukana ovat myös täydennyskouluttajat.

Finanssiakatemian toiminta rakentuu kahden työryhmän ympärille, joista toinen käsittelee edunvalvontaa ja ennakointia ja toinen koulutuspolkuja ja työnantajakuvaa. Tämän lisäksi Finanssiala ry:n jäsenet ja oppilaitokset voivat edistää erillisillä omilla harjoitusohjelmillaan ja yhteistyöprojekteillaan alan osaamista ja henkilöstön kehittämistä.

 

 

Finanssiakatemiassa mukana olevat oppilaitokset

Kumppanuussopimuksen allekirjoittaneet sekä yhteistyöoppilaitokset.

 • Aalto University Executive Education Oy
 • Hanken Svenska handelshögskolan
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Finva Finanssikoulutus Oy
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Helsinki Business College Oy
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lahden ammattikorkeakoulu LAMK
 • Laurea ammattikorkeakoulu
 • Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Perho liiketalousopisto Oy
 • Rastor-instituutti
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Tampereen yliopisto
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto

 

Alla Finanssiakatemian esittelyvideot sekä suomeksi että englanniksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue lisää Finanssiakatemian toiminnasta finanssiala.fi-sivustolta