Alan sisäiset tutkinnot

Rahoitus- ja vakuutusalalla on joitakin alan ylläpitämiä tutkintoja, jotka eivät kuulu viralliseen opetushallinnon alaiseen tutkintojärjestelmään.  

Vakuutustutkinto VTS

Vakuutustutkinto on perustutkinto joka antaa yleiskuvan vakuutusalasta ja eri vakuutuslajeista. Tutkinto perehdyttää kattavasti vakuuttamisen periaatteisiin, vakuutuslainsäädäntöön ja vakuutustoiminnan taloudelliseen merkitykseen, vakuutuspalvelujen markkinointiin sekä sosiaalivakuutuksen periaatteisiin ja muotoihin. Tutkinto suoritetaan tenttimällä aineiston opiskelun jälkeen. Se on tarkoitettu kaikille alalle tuleville ja hakeutuville tai taitojaan vetreyttäville. 

Lisätietoa VTS-tutkinnosta

Ylempi vakuutustutkinto YVTS

YVTS yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen ja vakuutusalan substanssiosaamisen. Se suoritetaan oman työn ohessa monimuoto-opiskeluna. Se on tarkoitettu lähinnä asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, jotka tarvitsevat työssään kokonaisnäkemystä vakuutusalasta sekä haluavat syventää ammatillisia valmiuksiaan. 

Lisätietoa YVTS-tutkinnosta

Sijoituspalvelututkinnot APV1 ja APV2

APV-tutkinnot koostuvat sijoituspalvelututkinto APV1:stä ja sijoitusneuvojan tutkinto APV2:sta. Vuoden 2018 alussa voimaan astuva sijoituspalvelualan sääntely asettaa erilaisia vaatimuksia sijoitusneuvojien tai erilaisia rahoitusinstrumentteja kauppaavien työntekijöiden pätevyyden arvioinnille. Arviointi tapahtuu APV-tutkintojen avulla. 

Finanssialan edunvalvoja Finanssiala ry suosittelee, että sen jäsenyritysten palveluksessa olevilla sijoituspalvelutehtävissä toimivilla henkilöillä on suoritettuna Sijoituspalvelututkinto (APV1). Se on erityisesti suunnattu asiakaspalvelutehtäviä hoitaville henkilöille. 

Sijoituspalvelututkintoa laajempi Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2) on tarkoitettu henkilöille, jotka toimenkuvansa mukaan toimivat sijoituspalvelualalla vaativissa asiantuntijatehtävissä ja esimiestehtävissä tai valvovat sijoituspalvelutehtäviä. 

Lisätietoa APV-tutkinnoista

Sijoitusanalyytikkojen tutkinnot CEFA ja CESGA 

Sijoitus- ja rahoitustoimialan ammattilaisille tarkoitettu CEFA-tutkinto ja -koulutus auttaa kehittämään, täydentämään ja ylläpitämään alan analyysiosaamista. Noin vuoden kestävän koulutuksen pääaiheisiin kuuluvat muun muassa sijoitustuotteiden arvonmääritys, tilinpäätösanalyysi, yrityksen rahoitus, makrotalousteoria sekä portfolioteoria.

Lisätietoa CEFA-tutkinnosta

CEESGA-tutkinto ja -koulutus auttavat syventämään ymmärrystä ympäristö- ja sosiaalivastuun sekä hallintotavan vaikutuksista rahoitusmarkkinoilla. ESG-kurssi kouluttaaESG-asioiden (Environmental, social, and governance) tehokkaaseen arvonmääritykseen, mittaamiseen ja integroimiseen osaksisijoitusanalyysiä ja -päätöksentekoa.Koulutus on tarkoitettu sijoitus- ja rahoitustoimialan ammattilaisille.

Lisätietoa CEESGA-tutkinnosta

Oppisopimuskoulutuksella finanssialan ammattitutkinto

Yksi vaihtoehto jo alalla työskentelevän ammatillisen osaamisen kehittämiseen on Finanssialan ammattitutkinnon suorittaminen oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutukseen pääsy vaatii työpaikan. Lue lisää