Finanssitradenomiksi ammattikorkeakoulusta

Ammattikorkeakouluissa finanssialalle suoraan valmentavat koulutukset löytyvät liiketalouden opinnoista. Liiketaloutta opiskelemalla tutkintonimikkeeksi tulee tradenomi. Liiketaloutta voi opiskella lähes kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa. Joidenkin ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusohjelmissa on mahdollista keskittyä finanssialaan toisia enemmän.

Ryhmätöitä ja vuorovaikutusta tradenomiopinnoissa

Haaga-Helia-ammattikorkeakoulussa opiskeleva Joakim Lagerström uskoo, että työelämä erityisesti finanssialalla muuttuu radikaalisti tulevina vuosikymmeninä. Lagerström opiskelee kolmatta vuotta tradenomiksi finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmassa. Lue lisää

Finanssialan suuntautumisopinnot ovat usein yhteydessä laskentatoimen ja rahoituksen taikka myynnin suuntautumisopintoihin. Koulutuksen on tarkoitus valmistaa alan asiantuntija- ja esimiestehtäviin.  

Opintoihin kuuluu liiketoimintaosaamisen perusteita, taloushallinnan ja rahoituksen perusteita, myyntityötä, henkilöstöosaamista, markkinointia, juridista osaamista ja finanssialan asiantuntijatehtäviin valmentamista.  

Tradenomitutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Ajallisesti tämä vastaa noin 3,5 vuoden opintoja. Opinnot tehdään työelämälähtöisesti. Opintoihin kuuluu olennaisena osana työharjoittelu. 

Joissakin ammattikorkeakouluissa on finanssialalle suuntaavia erillisiä liiketalouden opintojen alaisia koulutusohjelmia, joiden sisällöt poikkeavat jonkin verran toisistaan. Tällaisia koulutusohjelmia ovat  

Pohjakoulutusvaatimuksena liiketalouden opintoihin ammattikorkeakoulussa on jonkin toisen asteen koulutuksen suorittaminen. Tradenomitutkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja esimerkiksi kauppatieteellisen alan maisteriohjelmissa.