Yliopistosta finanssialalle

Yliopistotasolla finanssiliiketoiminnan ytimeen suuntaavat kauppatieteen maisterin opinnot. Kauppatieteitä voi opiskella lähes kaikissa Suomen yliopistoissa. Yliopistossa kauppatieteen opinnot voi aloittaa suoraan jonkin toisen asteen koulutuksen suoritettuaan tai sitten hypätä suoraan opintojen loppupäähän maisteriohjelmiin, mikäli taustalla on jo alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.

Vakuutustiedettä ja riskienhallintaa yliopistossa

Tampereen yliopisto on Suomen ainoa yliopisto, jossa voi opiskella vakuutustiedettä. Kolmatta vuotta vakuutusta ja riskienhallintaa pääaineenaan opiskeleva Elina Parviainen kertoo, että innostui vakuutusalasta oikeastaan vahingossa. Lue lisää

Kauppatieteet jakautuvat useisiin pääaineisiin, joista yleisiä ovat erityisesti rahoitus, laskentatoimi, johtaminen, taloustiede ja markkinointi. Tampereen yliopistossa tarjolla on vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta, joka on Suomessa ainoa laatuaan. Sen opinnot ovat voimakkaasti finanssialaa tukevia. 

Kauppatieteen yliopisto-opinnot jakautuvat kauppatieteen kandidaatin tutkintoon (KTK) ja kauppatieteen maisterin (KTM) tutkintoon. Kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja rinnastettavissa ammattikorkeakoulututkintoon. Laajuudeltaan se on 180 opintopistettä, vaatii noin kolmen vuoden opiskelun. Maisteriopinnot ovat laajuudeltaan 120 opintopistettä, eli noin kahden vuoden mittaiset. Käytännössä valmistumisajat ovat yksilöllisiä. 

Kauppatieteissä voi myös suorittaa akateemisia jatko-opintoja ja kouluttautua kauppatieteen lisensiaatiksi tai tohtoriksi. 

Kauppatieteitä voi opiskella kymmenessä suomalaisessa yliopistossa. Opintoja tarjoavat  

Opinnoissa voi hypätä suoraan maisterivaiheeseen, mikäli taustalla on joko alempi yliopistotutkinto tai alempi tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi pohjalle tarvitaan tietty määrä maisteriohjelman kannalta soveltuvia kauppatieteellisiä opintoja. 

Kauppatieteen opinnot valmistavat finanssialan asiantuntija- ja esimiestehtäviin.