Millaisia työntekijöitä alalla työskentelee?

Riskipäällikkö

Riskipäällikkö kartoittaa esimerkiksi yritysasiakkaiden liiketoimintaan liittyviä riskejä ja auttaa asiakkaita varautumaan riskeihin järkevästi oikeanlaisin toimenpitein ja vakuutuksin.

IT-projektipäällikkö

Lukuisat digitaalisten palveluiden kehitysprojektit tarvitsevat onnistuakseen sen, joka pitelee lankoja käsissään ja hallitsee kokonaisuuden.

Ekonomisti

Ekonomistin työ muodostuu markkinoiden ja erilaisten sijoituskohteiden kehityksen analysoinnista. Hänen laatimiensa analyysien pohjalta yritykset ja yksityishenkilöt voivat paremmin tehdä tulevaisuuteen liittyviä taloudellisia päätöksiä.

Rahoitusasiantuntija

Rahoitusasiantuntijan työnä on auttaa yrityksiä ja yksityishenkilöitä rahoitukseen liittyvissä järjestelyissä. Heiltä vaaditaan laajaa tuntemusta rahoitusteorioista, kansantaloudesta ja laskentatoimesta. 

Ohjelmistorobotiikan kehittäjä

Miten työ voitaisiin tehdä nopeammin ja tehokkaammin? Miten tylsiä rutiinitöitä voisi siirtää ihmiskäsistä robotin käsiin? Ohjelmistorobotiikan osaajat ovat alalla erittäin kysyttyä.

Korvauskäsittelijä

Vakuutusyhtiöissä työskentelevät korvauskäsittelijät hoitavat käytännön työn, kun asiakas hakee vakuutuskorvauksia. Korvauskäsittelijä tutkii tapauksen ja soveltaa vakuutusehtoja korvauspäätöstä tehdessään sekä neuvoo asiakkaita.