Kurssit ja räätälöidyt koulutukset

Osa ammatillisen koulutuksen tarjoajista järjestää yhdessä finanssialan työnantajien kanssa räätälöityjä koulutuksia, joissa joko annetaan täydennyskoulutusta jo palkatulle henkilöstölle tai koulutetaan alan perusteet rajatulle joukolle.  

Finanssialan yritykset voivat olla yhteydessä ammatillisen koulutuksen tarjoajiin ja kysyä mahdollisuuksista. Koulutustarjontamahdollisuudet vaihtelevat vuosittain. Kaikki koulutuksen tarjoajat eivät tarjoa täydennyskoulutuksia koko aikaa. 

 

Henkilöstöä voi kouluttaa myös finanssialalle räätälöidyin koulutuksin

Jos omassa yrityksessä on isompi joukko henkilökuntaa koulutettavaksi, voi räätälöidyn koulutuksen hankkiminen olla viisasta. Pohjoismaiden investointipankki koulutti väkeään Aalto EE:ssä. Lue lisää

”Kahden viikon jälkeen ryhdyttiin jo töihin"

S-Pankki rekrytoi uusia työntekijöitä oppisopimuskoulutuksella

S-Pankki kouluttaa itselleen uusia työntekijöitä kokonaan omassa oppisopimuskoulutusryhmässä. Oppisopimuskoulutuksen päättyessä tavoite on, että kaikki koulutetut jatkavat S-Pankin palveluksessa. Senni Mäkisellä ja Anni Heinosella ei ollut ennen koulutusta työkokemusta finanssialalta. Useimmat oppisopimuskoulutukseen tulleet työntekijät ovat olleet jossain määrin tekemisissä asiakaspalvelun kanssa. Mukana on muun muassa entisiä lentokenttätyön, hoitotyön ja ravintola-alan ammattilaisia. Lue lisää

FINVA - koulutusta finanssialan erikoisosaamisalueilta

FINVA on finanssikoulutukseen erikoistunut koulutusorganisaatio, joka tarjoaa runsaasti alan asiantuntijoiden osaamista syventävää koulutusta. Tarjolla on kursseja koskien pankki- ja rahoitustoimintaa, vakuuttamista, sijoittamista ja varainhoitoa, muuttuvaa finanssialaa ja ammatillista kasvua.

Koulutustarjonta elää ajassa. Ajankohtaisen koulutus- ja kurssitilanteen voi tarkastaa FINVAn sivuilta.